Sztuka jako sposób myślenia
Cykl zajęć dla osób ze spektrum autyzmu

 • Sztuka jako sposób myślenia

  Widok wystawy "Zofia Rydet. Zapis, 1978-1990", fot. B. Stawiarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza grupy zorganizowane na cykl spotkań przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu. W skład cyklu wchodzą trzy spotkania odbywające się w dogodnych dla grupy terminach. Każde spotkanie trwa 90 minut i składa się z dwóch części: rozmowy i warsztatu. Spotkania odbywają się w oparciu o bieżące wystawy Muzeum. Zapisu grupy można dokonać pod adresem mailowym zapisy@artmuseum.pl lub pod numerem telefonu 22 596 40 00.

Nie ma jednej definicji sztuki, ale nikt nie ma wątpliwości, że podstawową czynnością w jej tworzeniu jest myślenie. Myślimy przez cały czas i o różnych rzeczach, ale jesteśmy w stanie na pewien czas skupić się tylko na jednej idei lub pomyśle. Proces tworzenia sprowadzono naukowo do pewnego schematu, który wyjaśnia krok po kroku, co się dzieje w głowie artysty. Każdy z nas jest jednak inny i nawet w ramach tego ustalonego schematu mogą wystąpić różnice.

I. Tworzenie - wolność w ramach schematu

Przebieg zajęć

 • analiza schematu procesu twórczego
 • czy wszystko da się zaplanować i przewidzieć?
 • co to znaczy „idea”?
 • co to jest wolność tworzenia?
 • czy na podstawie dzieła da się określić jak długo i w jaki sposób ono powstawało?

Praca na podstawie wystawy Zofii Rydet, analiza jej metody twórczej

 • próba naniesienia działań fotografki na wcześniej opracowywany schemat procesu twórczego

Zarówno pierwsza, jak i druga część ma charakter warsztatowy. Obie trwają 45 minut.

II. Nadawanie myśli formy i kształtu

Przebieg zajęć

 • praca w oparciu o wystawę Juliusa Kollera
 • analiza postulatów artysty, credo artystyczne
 • czy forma to to samo co kształt?
 • z jakiego tworzywa można stworzyć myśl?
 • kiedy powstaje dzieło?
 • na ile sposobów można wyrazić jedną myśl?

Część warsztatowa: zabawa znakami interpunkcyjnymi

 • wspólne wynotowanie znaków interpunkcyjnych - baza do wykorzystania podczas pracy
 • swobodne zestawianie ze sobą różnych znaków interpunkcyjnych
 • wspólna analiza powstałych prac

Obie części trwają po 45 minut.

III. Sztuka jako zagadka

Przebieg zajęć

 • praca z reprodukcjami
 • dzieło jako system znaków do odszyfrowania
 • co to jest abstrakcja? (prezentacja przykładów)
 • jak zostać hackerem sztuki?
 • „śledztwo” w sprawie wybranych prac 

Część warsztatowa: tworzenie zaszyfrowanych wiadomości 

 • użycie elementów poznanych podczas „śledztwa” w poprzedniej części
 • odczytanie zaszyfrowanych komunikatów

Obie części trwają po 45 min. 

Zajęcia są prowadzone przez Karolinę Żyniewicz - absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, artystkę wizualna, która sztukę traktuje jako najszersze możliwe pole badawcze. Interesuje ją twórczy eksperyment z udziałem różnych form materii organicznej, w tym ludzi. Jej działania mają charakter interdyscyplinarny, na pograniczu sztuki i nauki, głównie biologii. Niezwykle istotny jest dla niej edukacyjny wymiar sztuki (stąd m.in. współpraca z działem edukacji MSN). Tworzy sytuacje badawcze dotyczące stanów granicznych, obrzydzenia, odrzucenia, lęku. Stawia na bezpośrednie relacje międzyludzkie oraz relacje człowieka z innymi istotami żywymi, promując ideę posthumanizmu. Ostatnio żyje i pracuje twórczo z owadami. Z jej twórczością można zapoznać się na stronie.

Scenariusze można pobrać w formie PDF: Sztuka jako sposób myślenia.