Poszukiwany, Poszukiwana!
Starszy Specjalista/ Starsza Specjalistka ds. dostępności

  • Poszukiwany, Poszukiwana!

    Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1962

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Starszy Specjalista/ Starsza Specjalistka ds. dostępności

Twój zakres obowiązków:
• organizacja wydarzeń edukacyjnych skierowanych do osób z różnymi potrzebami i/lub typami niepełnosprawności,
• samodzielne prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz organizowanie szkoleń z ekspertami zewnętrznymi,
• współpraca przy realizacji oraz monitoring działań związanych z udostępnianiem oferty edukacyjnej Muzeum osobom z różnymi typami niepełnosprawności,
• udział w przygotowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju współpracy z osobami z różnymi potrzebami i/lub niepełnosprawnościami oraz organizacjami zajmującymi się tematem,
• organizacja audytów dostępności programów oferowanych przez Muzeum we współpracy z fundacjami/organizacjami działającymi na rzecz osób z różnymi potrzebami i/lub niepełnosprawnościami,
• przygotowywanie danych do ewaluacji dostępności programów oferowanych przez Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami,
• tworzenie raportów z realizowanych działań na wewnętrzne potrzeby Muzeum oraz na potrzeby partnerów i instytucji zewnętrznych,
• organizacja projektów związanych z dostępnością i nadzór nad nimi,
• współpraca przy opracowywaniu wniosków grantowych na wydarzenia skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami i/lub niepełnosprawnościami.

Nasze wymagania:
• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu specjalności zawodowej lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
• min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań programowych skierowanych do osób z różnymi potrzebami i/lub niepełnosprawnościami,
• praktyczna znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point),
• umiejętności pracy z pakietem Google Workspace (gmail, kalendarz, dokumenty google),
• znajomość języka angielskiego,
• zdolności organizacyjne,
• komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.

Mile widziane:
• doświadczenie w realizacji projektów,
• doświadczenie w edukacji muzealnej,
• doświadczenie w pracy z dostępnością i realizacją takich projektów w instytucjach kultury,
• umiejętność projektowania graficznego (tyflografika) i/lub posługiwania się polskim językiem migowym,
• kompetencje trenerskie,
• znajomość metod prowadzenia dyskusji/doświadczenie w prowadzeniu dyskusji (offline i online),
• zainteresowanie sztuką współczesną.

Co oferujemy:
● zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
● wynagrodzenie zasadnicze: od 5500 do 8000 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
● dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego po linkiem: https://tiny.pl/cqkxp

Na aplikacje czekamy do 30 czerwca 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
 

Zobacz także: