Skażone światem
Zapisy do grupy czytelniczo-choreograficznej

  • Skażone światem

Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie czytelniczo-choreograficznej „Skażone światem”!

 

Polityka czystości jako projekt separacji, izolacji, stabilności i notorycznego “innościowania” dała nam iluzję możliwości funkcjonowania w świecie bez niezapowiedzianych spotkań i wymian. Pozaludzki świat schowany za pojęciem natury stał się “tym, co na zewnątrz”, tym co dzięki odpowiednio zastosowanej kontroli i protokołom sterylizacji nie ma prawa wtargnąć do świątyni ludzkiej wyjątkowości. W razie niespodziewanych przekroczeń w ruch wchodzi cały zestaw antyseptycznych rytuałów, choreografii detoksu i ceremonii odkażania. Nic tak skutecznie nie demaskuje tej fabrykacji, jak realia cielesności. Nasze ciała są zawsze w procesie stawania się, kształtowane przez semiotyczno-materialne siły, które stawiają opór ontologicznej czystości oraz pozostawiają wszystko perwersyjnie otwarte. Ciało jako miejsce tranzytu, spotkań i niespodziewanych transformacji traci swoją niezależność i stabilność, stając się nierozerwalnie związane z tym, co nie- i poza-ludzkie. Kontaminacja staje się zjawiskiem nie tylko niemożliwym do uniknięcia, ale stojącym u podstaw ziemskiej egzystencji. Żyć znaczy być skażonym.

Co, jeśli jesteśmy tylko przegryzką w większym systemie kosmicznego metabolizmu? Co zjadamy, a co zjada nas? Co to znaczy żyć w ciele nieprzerwanie przekraczane przez to, co przywykłyśmy określać jako odmienne, inne, zewnętrzne? Czy idąc tropem tego, co kulturowo określiłyśmy jako obrzydliwe, możemy wygenerować nowe, subwersywne i posthumanistyczne narracje o ciele, tożsamości i podmiotowości?
Podczas programu weźmiemy na warsztat pojęcia takie jak m.in. kontaminacja, toksyczność, mutacja, metabolizm czy trawienie. Zwrócimy się ku aspektom cielesności, które polityka czystości określa jako obrzydliwe, wymagające puryfikacji — jak płyny ustrojowe czy fekalia — i zobaczymy, jak mogą pomóc nam w kreowaniu nowych kosmologii dla niesterylnego i chimerycznego świata.

Poprzez somatyczną pracę z układem trawiennym i sposobami, w jakie łączy on nasze ciała z resztą świata, stworzymy warunki dla uważnego doświadczania ruchu i przemiany materii wewnątrz środowiska, którego jesteśmy częścią.


Osoby prowadzące:

Alicja Czyczel (ona/jej) – choreografka, edukatorka, facylitatorka grupowych procesów twórczych. W swojej działalności artystyczno-społecznej koncentruje się na budowaniu wspólnoty poprzez uprawianie sztuki, tworzeniu bezpieczniejszych przestrzeni do doświadczania przyjemności i wiedzy płynącej z ciała oraz praktykowaniu kolektywnej troski. Czyczel tworzy choreografie sceniczne, interdyscyplinarne projekty artystyczno-badawcze oraz spacery dźwiękowe. Współtwórczyni kolektywu Przestrzeń Wspólna, członkini Queerowej Akademii Ruchu. Od 2018 współpracuje z Działem Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jej eseistyczne i poetyckie teksty ukazały się w „Dialogu”, „Glissando", „Playground”. Jej prace i procesy były pokazywane w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, w Aomori Contemporary Art Center w Japonii, w Polskim Pawilonie / Postartystycznym Zgromadzeniu na Gwangju Biennale w Korei, w Warszawskiej Świetlicy Krytyki Politycznej: Jasna 10, w Parku Moczydło w Warszawie, na Wyspie Opatowickiej we Wrocławiu, na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, na mokradłach Zakola Wawerskiego oraz na Łąkach Golędzinowskich nad Wisłą.

Dominika Wasilewska (ona/jej) – niezależna badaczka, osoba pisząca, wydawczyni i twórczyni przestrzeni edukacyjnych. Jej research i praktyka oscylują wokół dziedzin takich jak ekokrytycyzm, posthumanizm, nowy materializm, teoria krytyczna, studia postkolonialne i teoria queeru. Pisze i opowiada o postnaturze, dziwnej ekologii, kontaminacji, transkorporalności i hakowaniu algorytmów nowoczesności. Twórczyni projektu badawczo-edukacyjnego Współbycie oraz współprowadząca podkast Poskończoności. W lutym 2024 ukażą się pierwsze publikacje współtworzonego przez nią wydawnictwa Współbycie. Ukończyła kuratorowanie sztuki na Central Saint Martins w Londynie oraz ekopsychologię na Uniwersytecie Naropa w Kolorado, USA.
 


Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie formularza. Na jego podstawie zostanie wybranych 15 osób.
Zgłoszenia przyjmujemy do 24 września 2023 roku.
Udział w spotkaniach grupy jest bezpłatny.

Link do formularza
Limit miejsc: 15
3 spotkania: 15 października, 5 i 26 listopada (niedziela), godz. 11:00–16:00Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ul. Pańskiej 3.


Osoby uczestniczące będą otrzymywać na bieżąco materiały do spotkań drogą mailową.

Ze względu na to, że większość omawianych materiałów będzie w języku angielskim, do udziału wymagana jest dobra znajomość tego języka.


Każda osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Grupie wraz z wypełnieniem formularza wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w celach związanych z procesem rejestracji Uczestników.
Administratorem danych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje udział w Grupie. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Organizator realizuje wskazany cel. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, a także – w każdym czasie – cofnięcia udzielonej zgody. Dane przetwarzane są do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Każdemu przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące dziedziny prywatności przez Organizatora prosimy kierować pod adres: iod@artmuseum.pl.