Użyj Muzeum - materiały dla nauczycieli
Scenariusze działań dla dzieci i młodzieży

  • Użyj Muzeum - materiały dla nauczycieli

    Warsztaty dla dzieci, fot. M. Kozub

Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy działań skierowanych do nauczycieli szkół podstawowoych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Materiały zostały udostępnione z podziałem na różne grupy wiekowe, do których są skierowane. Z poniższych stron można ściągnąć scenariusze w plikach PDF.

Scenariusze działań: