Rezydencje dla publiczności
Program wolontariatu

  • Rezydencje dla publiczności

Rezydencje to program adresowany do dorosłej publiczności Muzeum, która chciałaby bliżej poznać instytucję i włączyć się we współtworzenie jej programu.

Uczestników zapraszamy do udziału w minimum trzymiesięcznej "rezydencji” w Muzeum, podczas której będą mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach i wykładach dotyczących tworzącej się kolekcji, bieżących wystaw, programu, misji i historii Muzeum oraz w otwartych wydarzeniach edukacyjnych. Po serii spotkań z pracownikami merytorycznymi i edukacyjnymi instytucji, uczestnicy skupią się na diagnozie i zaproponują autorskie wydarzenia, które zostaną włączone do programu Muzeum. W przeszłości nasi wolontariusze organizowali autorskie oprowadzania tematyczne, interaktywne spacery i warsztaty dla dorosłych, działania z dziećmi i młodzieżą oraz nietypowe formaty edukacyjne.

Harmonogram:

1. Etap szkoleniowy

Czas trwania: 1 – 1,5 miesiąca
Podczas pierwszego etapu skupiamy się na wprowadzeniu uczestników w specyfikę działalności Muzeum, zapoznaniu ich z ideą i programem oraz bieżącymi wystawami i realizowanymi programami edukacyjnymi.

2. Etap krytycznej debaty i diagnozy

Czas trwania: 1 miesiąc
Podczas tego etapu odbywają się spotkania warsztatowe i dyskusje dotyczące programu Muzeum (oparte na zainteresowaniach, doświadczeniach i obserwacjach wolontariuszy) z udziałem zespołu kuratorskiego i edukacyjnego.

3. Etap aktywności autorskich

Czas trwania: ok. 1 miesiąc
Etap działań wolontariuszy na rzecz Muzeum w obszarze programowym, na podstawie wątków poruszanych w kolekcji Muzeum lub bieżących wystaw: np. autorskie oprowadzania wolontariuszy, warsztaty współprowadzone z edukatorami muzealnymi, czy spotkania z zaproszonymi przez wolontariuszy gośćmi.
nych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się pod ogłoszeniem. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu:

Czas trwania współpracy: min. 3 miesiące
Częstotliwość spotkań: 1-2 razy w tygodniu

Poszukujemy osób:

  • powyżej 18 roku życia
  • zainteresowanych sztuką współczesną
  • energicznych i z inicjatywą
  • gotowych do zdobywania wiedzy i dzielenia się nią
  • śledzących program wystaw i wydarzeń Muzeum
  • chętnych do prowadzenia spotkań i wydarzeń odbywających się w Muzeum

 

Co będzie Twoim zadaniem?

Zadaniem wolontariuszy będzie przygotowanie i zrealizowanie autorskich działań towarzyszących programowi Muzeum.

Rekrutacja:

Rekrutacja do programu rozpocznie się wkrótce.

Kontakt:

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką wolontariatu:
Marta Skowrońska-Markiewicz: marta.skowronska@artmuseum.pl, tel. +48 22 596 40 10 lub 575 003 990

Zobacz także: