Ogłoszenie wyników rezydencji artystycznych

  • Zdjęcie. Dwie osoby przytulają się w parku, w tle DJ gra w małym domku, którego ściany są zrobione z luster.

    fot. Wojtek Kaniewski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz konfederacja instytucji i organizacji zajmujących się sztuką nowoczesną i współczesną L'Internationale ogłaszają, że w tym roku do rezydencji artystycznych w ramach projektu „Museum of the Commons” zaproszeni zostali: Maryia Miakotsina oraz Volodymyr Ryga. 

Program rezydencji ma na celu rozwój współpracy z twórcami i twórczyniami (edukatorzy, menedżerowie kultury, artystki itp.) z Ukrainy i Białorusi. Rezydencje są wyrazem solidarności ze środowiskiem artystycznym krajów, w których konflikt zbrojny lub autorytarne rządy uniemożliwiają pracę w swoich ojczyznach. Rezydencje artystyczne w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie są częścią większego projektu „Museum of the Commons”, realizowanego przez konfederację L'Internationale, w ramach programu Kreatywna Europa.

L'Internationale to konfederacja, która zrzesza najważniejsze europejskie muzea, instytucje sztuki, ośrodki badawcze i think-tanki. Jej nazwa pochodzi od Międzynarodówki: pieśni historycznego ruchu robotniczego, która wzywa do stworzenia sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa. Odwołując się do lokalnych i ponadlokalnych historii, L'Internationale skupia się na przyszłości, by wyobrazić sobie, rozwinąć i wdrożyć wizję świata sprawiedliwą, demokratyczną i zrównoważoną dla wszystkich mieszkańców planety.

W latach 2023–2026 L'Internationale będzie realizować projekt „Museum of the Commons”, współfinansowany przez unijny program Creative Europe. W tym czasie konfederację tworzyć będzie 14 instytucji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (lider projektu), Museo Reina Sofía (Hiszpania), MACBA (Hiszpania), M HKA (Belgia), Salt (Turcja), Van Abbemuseum (Holandia), MSU (Chorwacja), Haus der Kulturen der Welt (Niemcy), HDK-Valand (Szwecja), NCAD (Irlandia), ZRC SAZU (Słowenia), Institute for Radical Imagination (Włochy), Tranzit.ro (Rumunia), Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (Ukraina) i dwóch partnerów stowarzyszonych: IMMA (Irlandia), WIELS (Belgia) oraz Stowarzyszenie L'Internationale.

+

Dofinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.