Rezydencje artystyczne dla osób z Ukrainy i Białorusi

 • Zdjęcie. Dwie osoby przytulają się w parku, w tle DJ gra w małym domku, którego ściany są zrobione z luster.

  fot. Wojtek Kaniewski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz konfederacja muzeów L’Internationale ogłaszają otwarty nabór na rezydencje artystyczne dla osób z Ukrainy lub Białorusi. Zgłoszenia można przesyłać do 11 kwietnia 2023 roku.

Program rezydencji ma na celu rozwój współpracy z twórcami i twórczyniami (edukatorzy, menedżerowie kultury, artystki itp.) z Ukrainy i Białorusi. Rezydencje są wyrazem solidarności ze środowiskiem artystycznym krajów, w których konflikt zbrojny lub autorytarne rządy uniemożliwiają pracę w swoich ojczyznach. Rezydencje artystyczne w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie są częścią większego projektu „Museum of the Commons”, realizowanego przez konfederację europejskich muzeów L'Internationale, w ramach programu Kreatywna Europa.

W trakcie naboru na rezydencje w 2023 roku wybrane zostaną dwie osoby. Każda z nich współpracować będzie z pracownikiem/pracowniczką merytoryczną Działu Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Celem czteromiesięcznej rezydencji jest zrealizowanie zestawu działań łączących w sobie metody pracy artystycznej i edukacyjnej. Rezydencje są okazją do wzajemnego uczenia się, wymyślania nowych narzędzi artystycznych i poznawczych, otwierających na współpracę i kontakt ze sztuką. Część działań rezydenta lub rezydentki powinna być zrealizowana we współpracy z tworzącym się Centrum Młodzieżowym (skupiającym wokół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie środowisko międzynarodowej młodzieży) oraz Solidarnym Domem Kultury “Słonecznik”. Wyłonieni rezydenci zaproszeni zostaną do włączenia się w działania wokół Parku Rzeźby na Bródnie, który jest długotrwałym eksperymentem artystycznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, rozwijanym przy współpracy mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Targówek.

Zebrane przez rezydenta/ rezydentkę pomysły i wypracowane formaty działań staną się ważnymi składowymi programu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a także włączone zostaną w międzynarodową sieć wymiany doświadczeń dotyczących sztuki i kultury jako kluczowych elementów demokratycznego społeczeństwa.

Każda rezydencja zwieńczona będzie tygodniową wizytą studyjną w jednej z instytucji partnerskich Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zrzeszonej w ramach konfederacji L’Internationale.

L'Internationale to konfederacja, która zrzesza najważniejsze europejskie muzea, instytucje sztuki, ośrodki badawcze i think-tanki. Jej nazwa pochodzi od Międzynarodówki: pieśni historycznego ruchu robotniczego, która wzywa do stworzenia sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa. Odwołując się do lokalnych i ponadlokalnych historii, L'Internationale skupia się na przyszłości, by wyobrazić sobie, rozwinąć i wdrożyć wizję świata sprawiedliwą, demokratyczną i zrównoważoną dla wszystkich mieszkańców planety.

W latach 2023–2026 L'Internationale będzie realizować projekt „Museum of the Commons”, współfinansowany przez unijny program Creative Europe. W tym czasie konfederację tworzyć będzie 14 instytucji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (lider projektu), Museo Reina Sofía (Hiszpania), MACBA (Hiszpania), M HKA (Belgia), Salt (Turcja), Van Abbemuseum (Holandia), MSU (Chorwacja), Haus der Kulturen der Welt (Niemcy), HDK-Valand (Szwecja), NCAD (Irlandia), ZRC SAZU (Słowenia), Institute for Radical Imagination (Włochy), Tranzit.ro (Rumunia), Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (Ukraina) i dwóch partnerów stowarzyszonych: IMMA (Irlandia), WIELS (Belgia) oraz Stowarzyszenie L'Internationale.


Jak aplikować na rezydencje?

W dniach 22 marca 2023 – 11 kwietnia 2023 wypełnij formularz zgłoszeniowy online (poniżej), dzięki któremu prześlesz:

 • CV wraz z portfolio w formacie PDF (do 5MB) lub jako link do strony internetowej
 • idee projektu, który chcesz rozwijać w ramach rezydencji (PDF, max. 5MB)

Formularz oraz udostępnione materiały powinny być przesłane w języku polskim lub angielskim.

Masz dodatkowe pytanie?
Napisz na adres mailowy: park@artmuseum.pl

 

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o rezydencję?

 1. Projekt adresowany jest do osób z Ukrainy i Białorusi, które przez wojnę lub sytuację polityczną opuściły swoje kraje i nie mogą działać w nich artystycznie. Mogą w nim wziąć udział osoby, które przekroczyły granicę z Polską również przed 24.02.2022.
 2. Rezydencja trwa przez okres czterech miesięcy.
 3. W 2023 rezydencje odbywają się w dwóch terminach: 1) maj - sierpień 2023 oraz 2) wrzesień-grudzień 2023.
 4. W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć, na który z terminów chce się aplikować. Można wybrać oba terminy.
 5. Nabór na rezydencję odbywa się w okresie od 22.03.2023 do 11.04.2023 r. Po tym terminie zespół Muzeum dokona oceny zgłoszeń i spotka się z wybranymi osobami przed ogłoszeniem wyników.
 6. Zgłaszające się osoby zostaną powiadomione o wynikach naboru do dnia 17.04.2023.
 7. Rezydencja skierowana jest do osób doświadczonych w pracy w sektorze kultury (artystek, artystów, osób zajmujących się animacją kultury i edukacją), którym bliska jest bezpośrednia praca z ludźmi. Decydującym kryterium jest doświadczenie aplikującej osoby oraz idea, którą chce rozwijać. Dodatkowym atutem będzie kierunkowe wykształcenie w jednym ze wskazanych obszarów.
 8. W ramach zgłoszenia, za pomocą formularza online, należy przesłać CV wraz portfolio (w formacie PDF, jeden plik, max. 5 MB).
 9. W ramach zgłoszenia, za pomocą formularza online, należy przesłać opis wstępnej idei, którą osoba zgłaszająca się na rezydencję chciałaby rozwijać w ramach rezydencji; (w formacie PDF, jeden plik, max. 5 MB).
 10. Zarówno doświadczenie jak i nadesłana wstępna idea powinny uwzględniać współwytwarzanie działań / prac, a nie jedynie prezentację gotowych obiektów.
 11. Osoby zgłaszają się na rezydencję powinny posługiwać się językiem polskim lub angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.
 12. Muzeum zapewnia wynagrodzenie w wysokości 520 euro brutto miesięcznie przez cały okres trwania rezydencji. Czas przeznaczony na działania związane z rezydencją to około 2 dni / 16 godzin tygodniowo.
 13. Muzeum zapewnia środki w wysokości 1150 euro brutto na produkcję wydarzeń i działań artystycznych będących rezultatem współpracy podczas rezydencji. Szczegóły rozliczenia zostaną uzgodnione indywidualnie z zaproszonymi do współpracy osobami.
 14. Na rezydencję można aplikować również jako duet lub kolektyw, ale wynagrodzenie oraz środki na realizację projektu pozostają bez zmian. W przypadku duetów lub kolektywów umowa formalizująca rezydencję będzie zawarta z jedną osobą.
 15. Na okres trwania rezydencji Muzeum dzięki współpracy ze spółką PUK Poland może zapewnić bezpłatnie zakwaterowanie w Warszawie, w mieszkaniu typu studio, w dobrze skomunikowanej dzielnicy położonej blisko centrum. Nie jest to jednak przestrzeń przystosowana do potrzeb pracowni artystycznej.
 16. Zespół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy z grupą Blyzkist dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń i skontaktuje się i spotka z wybranymi osobami, aby podjąć decyzję i zaprosić do dalszej współpracy.
 17. W związku ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz różną sytuacją osób, które mogą aplikować na rezydencje, szczegóły formalne związane z podpisaniem umowy zostaną uzgodnione indywidualnie z zaproszonymi do współpracy osobami.

+

 

Dofinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.