Przygotowanie nowej siedziby Muzeum do otwarcia

  • Przygotowanie nowej siedziby Muzeum do otwarcia
  • Przygotowanie nowej siedziby Muzeum do otwarcia

W latach 2020-2023 Muzeum, przy wykorzystaniu środków inwestycyjnych z budżetu państwa realizuje projekt zakupu środków trwałych w celu wyposażenia nowej siedziby budowanej na pl. Defilad w Warszawie.