Przedłużenie terminu nadsyłania prac
Konkurs na projekt fasady Muzeum nad Wisłą

  • Przedłużenie terminu nadsyłania prac

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przedłuża do dnia 14 października br. termin nadsyłania prac konkursowych na projekt artystyczny fasady tymczasowej siedziby Muzeum nad Wisłą.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem na projekt artystyczny fasady tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą oraz otrzymaniem wielu pytań technicznych, termin składania prac konkursowych został przedłużony do dnia 14 października do godziny 16:00, w celu umożliwienia rzetelnego przygotowania projektów od strony technicznej. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października br. Do dnia 30 września uczestnicy konkursu mogą przesyłać pytania na adres: konkurs@artmuseum.pl. Odpowiedzi zostaną opublikowane 7 października.

W związku z przedłużeniem terminu, zostały wprowadzone zmiany w regulaminie konkursu.

Poszukiwany jest projekt oddający charakter instytucji: „dynamicznie zmieniającej się, odpowiadającej na wyzwania współczesności, elastycznej, realizującej interdyscyplinarne projekty badawcze i wystawiennicze, otwartej na różne publiczności". Od marca 2017 roku Muzeum organizować będzie wystawy w pawilonie ekspozycyjnym, zaprojektowanym przez austriackiego architekta Adolfa Krischanitza, który stanie nad Wisłą, na skwerze im. Stanisława Skibniewskiego „Cubryny” przy nadwiślańskich bulwarach. Podobnie jak w Berlinie, gdzie budynek ten pełnił funkcję tymczasowej galerii sztuki, jego fasada zostanie wykorzystana do prezentacji projektu artystycznego o charakterze malarskim.

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu charakteryzującego się wyrazistością propozycji artystycznej o ikonicznej sile wyrazu, który stanie się znakiem rozpoznawczym tymczasowej siedziby Muzeum. Ma on również wpisywać się, czy też pozostawać w intrygującym, dynamicznym dialogu z otoczeniem budynku: nabrzeżem Wisły i sąsiadującymi z Muzeum gmachami instytucji, Centrum Nauki Kopernik i Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, a także uwzględniać perspektywy budynku z mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz wjazdu do tunelu pod Wisłostradą, nad którym stanie pawilon.

Preferowane będą projekty malarskie, dwuwymiarowe, w wyjątkowych przypadkach konkurs dopuszcza również realizacje zawierające elementy o charakterze przestrzennym, zainstalowane na fasadzie. Projekt może uwzględniać dwie, trzy lub cztery ściany pawilonu. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni artystycznych lub kolektywów z udziałem artystów. Termin nadsyłania projektów konkursowych upływa o godzinie 16.00, 14 października br. Projekty oceni komisja składająca się z przedstawicieli środowiska artystyczno-architektonicznego, z udziałem projektanta pawilonu Adolfa Krischanitza.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu, w zakładce Zamówienia Publiczne: http://artmuseum.pl/pl/zamowienia-publiczne/inne

Zobacz także: