Poszukiwany, Poszukiwana!
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. technicznych

 • Poszukiwany, Poszukiwana!

  Fabryka urządzeń mechanicznych w Porębie, 1970, fot. Eustachy Kossakowski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. technicznych

Twój zakres obowiązków:

 • opracowywanie rocznych harmonogramów w zakresie konserwacji, remontów, przeglądów instalacji/systemów/urządzeń (PPM) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, warunki gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową (DTR), dobrą praktykę oraz w oparciu o analizę sprawności technicznej, urządzeń, instalacji, itp.,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów należących do Muzeum oraz wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości należących do Muzeum, maszyn, instalacji oraz urządzeń, koordynacja działań serwisowych związanych konserwacją maszyn, instalacji i urządzeń w tym m.in. HVAC, instalacji wod-kan (hydraulika), instalacji elektrycznych, p.poż, mechaniki,
 • diagnostyka i analiza usterek oraz awarii w obiektach Muzeum,
 • działania prewencyjne dotyczące funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji w oparciu o przeglądy i zalecenia z nich wynikające,
 • planowanie dostaw oraz zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn, urządzeń i instalacji w celu utrzymania ich w stałym ruchu,
 • współpraca z serwisem, lub zewnętrznymi firmami serwisowymi, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji z podejmowanych czynności serwisowych, naprawczych itp.,
 • nadzór nad pracą systemów BMS, KD (kontroli dostępu), CCTV (monitoringu wizyjnego), SSWiN (systemu sygnalizacji włamań i napadu), SSP (systemy sygnalizacji pożaru), DSO (dźwiękowy system ostrzegania) oraz innych instalacji i urządzeń występujących na obiektach MSN,
 • nadzór nad firmą zewnętrzną świadczącą usługę utrzymania technicznego nowej siedziby Muzeum,
 • nadzór nad umowami gwarancyjnymi nowej siedziby Muzeum oraz nad procesem usuwania usterek w ramach udzielonych gwarancji,
 • tworzenie, modyfikacja i utrzymanie dokumentacji technicznej maszyn, instalacji oraz urządzeń oraz opracowanie w tym zakresie niezbędnych procedur budynkowych dla Muzeum,
 • nadzór i dbałość o kompletność dokumentacji wykonawczej i powykonawczej budynków Muzeum, maszyn, instalacji oraz urządzeń,
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargów w zakresie wyboru wykonawcy świadczącego usługi utrzymania technicznego obiektu, prewencji przeciwpożarowej oraz innych związanych z technicznym utrzymaniem obiektu,
 • przygotowywanie raportów i zestawień z prowadzonych czynności.

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu specjalności zawodowej, lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich.
 • co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 4 lata na podobnym stanowisku,
 • zaawansowana znajomość MS Office (Excel, Word, Power Point), obsługa oprogramowania do plików DWG,
 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej (projekty wykonawcze i powykonawcze),
 • doświadczenie w obsłudze systemów BMS, KD (kontroli dostępu), CCTV (monitoringu wizyjnego), SSWiN (systemu sygnalizacji włamań i napadu), SSP (systemy sygnalizacji pożaru), DSO (dźwiękowy system ostrzegania) oraz innych instalacji i urządzeń występujących na obiektach MSN,
 • umiejętność pracy z pakietem google workspace (gmail, kalendarz, dokumenty google),
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoka kultura osobista,
 • łatwość w budowaniu pozytywnych relacji w zespole,
 • dokładność.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w branży budowlanej,
 • doświadczenie w koordynacji prac związanych z infrastrukturą techniczną i eksploatacją budynków.

 

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 7000-8000 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).
   

 

Jak aplikować?

CV prosimy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://tiny.pl/wbkj1

Na aplikacje czekamy do 26 maja 2023 r.
 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

 

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”