Poszukiwany, poszukiwana!
Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. produkcji wystaw i wydarzeń artystycznych

 • Poszukiwany, poszukiwana!

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. produkcji wystaw i wydarzeń artystycznych


Podstawowe obowiązki:

 • planowanie realizacji projektu: tworzenie struktury zadań, harmonogramu oraz kosztorysu realizowanych projektów,
 • pozyskiwanie licencji na potrzeby realizacji projektów,
 • kontakty z artystami, usługodawcami, zleceniobiorcami i innymi zaangażowanymi podmiotami w zakresie ustalania zasad i warunków współpracy,
 • koordynacja transportów dzieł sztuki, w tym uczestnictwo w transportach wymagających obecności kuriera muzealnego,
 • koordynacja produkcji artystycznych przy ścisłej współpracy z artystami oraz kuratorami,
 • koordynacja działań produkcyjnych podczas montaży, demontaży i bieżącej obsługi wydarzeń,
 • obsługa administracyjna projektów zgodną z procedurami Muzeum i Prawem Zamówień Publicznych (zbieranie ofert porównawczych, zawieranie umów, obieg dokumentów księgowych, archiwizacja projektu),
 • udział w ewaluacji i rozliczeniu finansowym projektu,
 • współpraca przy wypełnianiu wniosków dotacyjnych, grantów itp.,
 • dla projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – współpraca z Kierownikiem działu w przygotowaniu rozliczenia finansowego i raportu merytorycznego projektu.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: historia sztuki, produkcja wydarzeń artystycznych),
 • minimum pięcioletniego doświadczenia w produkcji wydarzeń artystycznych
  i kulturalnych, 
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office,
 • komunikatywności,
 • dobrego radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pod presją czasu,
 • dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialności i zaangażowania w powierzone zadania,
 • umiejętności pracy w zmiennym środowisku projektowym.

Mile widziane:

 • zainteresowanie sztuką współczesną,
 • znajomość innych języków obcych,
 • znajomość technik i narzędzi w zakresie project managementu.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na ½ etatu w oparciu o umowę o pracę (z perspektywą zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy od stycznia 2023 roku),
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 3000–3500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5–20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).

 

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DP/SS/07/22
Na aplikacje czekamy do 17.08.2022 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.


Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
 

Zobacz także: