Poszukiwany, Poszukiwana!
Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. administracji systemów informatycznych

 • Poszukiwany, Poszukiwana!

  Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1970

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje współpracowników / współpracowniczek jako:

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. administracji systemów informatycznych

Twój zakres obowiązków:

 • koordynowanie współpracy w zakresie IT z zewnętrznym dostawcą usług - Helpdesk,
 • zapewnienie wsparcia IT dla pracowników MSN,
 • administracja systemów działających w sieci lokalnej, ich utrzymanie, konserwacja i monitorowanie oraz tworzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej,
 • prace związane z wdrażaniem nowych systemów w sieci LAN,
 • zarządzanie licencjami w tym przedłużanie istniejących licencji oraz zakup nowych,
 • opracowanie/ udział w przygotowaniu dokumentacji zgodnie z wymogami dot. Zamówień publicznych, m.in. szacowanie, rozeznanie rynku, opis przedmiotu zamówienia oraz udział w pracach komisji przetargowych Zamawiającego,
 • udział w przygotowaniu pod względem merytorycznym zakupów sprzętu i oprogramowania, prace administracyjne m.in. procedowanie dokumentów finansowych z obszaru IT zgodnie z wewnętrznymi procedurami organizacyjnymi, monitorowanie poziomu wykorzystania budżetów IT, prowadzenie ewidencji sprzętu IT, przygotowywanie protokołów odbioru/ wydania sprzętu, inwentaryzacja sprzętu IT. 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (informatyka, telekomunikacja, elektronika),
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w pracy na stanowisku wsparcia użytkowników IT min. 2 lata,
 • wiedza na poziomie administratora dot. systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows,
 • znajomość działania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących i serwerów wydruku,
 • podstawowa wiedza z zakresu MS Active Directory, MS Exchange, MS Sharepoint, Google Workspace,
 • znajomość infrastruktury stacji roboczych i środowisk serwerowych,
 • praktyczna wiedza z zakresu systemów mobilnych (Windows Phone, Android, iOS),
 • bardzo dobra znajomość środowisk systemów operacyjnych w tym: Microsoft Windows 10 oraz 11, MacOs, Android, iOS, Linux,
 • znajomość środowiska Windows Server 2016 / 2019/ 2022,
 • podstawowa wiedza z zakresu konfiguracji oraz obsługi urządzeń sieciowych w tym: Routery, Switche, Firewalle, Znajomość sieci LAN/WAN i protokołów sieciowych, znajomość środowiska Ubiquiti,
 • język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • podstawowa znajomość zakresu: CMS, HTML, urządzenia Fortigate, oprogramowania do zarządzania projektami takie jakie: JIRA, RedMine, IT Manager.


Co oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 5 500,00 – 8 000,00 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy),
 • w razie posiadania przez kandydata wyższych kompetencji możliwe zatrudnienie na stanowisku Gł. Specjalisty - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 5 500,00 – 9 000,00 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia).

Jak aplikować?

CV w formacie PDF prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DO/SS/01/23
Na aplikacje czekamy do 25.02.2023 r.
 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne:
(a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia);
(b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy);
(c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail).
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę).
Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kariera@artmuseum.pl.
 

Zobacz także: