Poszukiwany, Poszukiwana!
Asystent / Asystentka Dyrektorki Muzeum

 • Poszukiwany, Poszukiwana!

  Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1969

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Asystent / Asystentka Dyrektorki Muzeum
(Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. administracyjnych)

 

Twój zakres obowiązków:

 • administrowanie kalendarzem spotkań,
 • prowadzenie kluczowej korespondencji– wg wskazówek i potrzeb (także w języku angielskim),
 • monitorowanie wskazanych działań i czuwanie nad ich terminową realizacją,
 • nadzór nad obiegiem prowadzonej korespondencji Dyrektora i dbałość o zachowanie terminowości,
 • research i przygotowywanie (w tym redagowanie) materiałów do planowanych działań Muzeum i ich prezentacji,
 • terminowe zbieranie danych koniecznych do organizacji spotkań Rady Muzeum
 • udział w wydarzeniach programowych oraz spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz, jeżeli wskazane, prowadzenie notatek z ww. spotkań,
 • zlecanie tłumaczeń wybranych materiałów merytorycznych,
 • dbałość o zaopatrzenie biura Dyrektora Muzeum,
 • organizowanie kluczowych spotkań oraz wizyt zaproszonych gości (w tym zagranicznych), m.in. ustalanie programu wizyt, planowanie podróży i zakwaterowania, rezerwacja biletów, transfer z lotniska, catering, kontakt z gośćmi, rozliczanie delegacji i podróży służbowych, itp.,
 • prowadzenie dokumentacji projektów Dyrektora Muzeum wraz z ich archiwizacją,
 • obsługa budżetów pozostających w wyłącznej dyspozycji dyrektor Muzeum wraz z organizacją obiegu dokumentów kosztowych,
 • obsługa dyrektora z zakresu procedur zamówień publicznych realizowanych na podstawie regulaminu,
 • wsparcie z zakresu przygotowywania sprawozdawczości pozostającej w gestii dyrektora Muzeum,
 • wsparcie koordynacyjne poszczególnych pionów organizacyjnych Muzeum,
 • dla projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – współpraca w przygotowaniu rozliczenia finansowego i raportu merytorycznego projektu.
 •  

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-letni staż pracy w zakresie organizacji pracy, w tym działań programowych i administracyjnych instytucji kultury,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie ok. C2,
 • umiejętności prowadzenia organizacyjnego równolegle wielu procesów i projektów,
 • znajomość regulacji zakresu archiwizacji dokumentów oraz realizacji zapisów instrukcji kancelaryjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu korespondencji służbowej z urzędami i jednostkami administracji państwowej,
 • komunikatywność i sumienność w zakresie powierzonych obowiązków.

Mile widziane:

 • zainteresowania i wiedza na temat sztuki współczesnej,
 • dodatkowa znajomość języków obcych,
 • znajomość przepisów prawa związanych z działalnością instytucji kultury (ustawa o muzeach, ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o archiwalnym zasobie państwowym).
   

Szukamy osób:

 • kompetentnych merytorycznie w obszarze współczesnej kultury i sztuki, aktualnych zagadnień związanych z ekonomią, polityką, kulturą, myślą filozoficzną i humanistyczną,
 • energicznych, komunikatywnych, dyskretnych,
 • radzących sobie w trudnych sytuacjach i pod presją czasu,
 • o dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialnych i zaangażowanych w powierzone zadania,
 • lubiących wyzwania i pracę w dynamicznym, zmiennym środowisku projektowym.
   

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 5500 do 7500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DO/A/03/23
Na aplikacje czekamy do 24.03.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania
(poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne:
(a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane
identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności,
kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia);
(b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym
wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy);
(c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail).
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne
stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę).
Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na
Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie,
jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom
systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów
informatycznych.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kariera@artmuseum.pl
 

Zobacz także: