POSZUKIWANY, POSZUKIWANA!
GŁÓWNY SPECJALISTA /GŁÓWNA SPECJALISTKA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

  • Czarno-biała fotografia. Po środku fotografii mostek nad zbiornikiem wodnym. Na górze zadaszenie z metalowej konstrukcji. Po prawej stronie budynek w jasnym kolorze z oknami. Po lewej stronie ściana w jasnym kolorze.

    Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1972

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:  

Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. ochrony przeciwpożarowej (1/4 etatu)
nr ref. DInf/19/2024

 

Wymiar etatu: 1/4 etatu

Proponowane miesięczne wynagrodzenie:
●    wynagrodzenie zasadnicze 2250 złotych brutto miesięcznie,
●    dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego brutto – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy na podstawie świadectw pracy).

Oferujemy:
●    stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
●    wewnętrzne szkolenia rozwojowe,
●    praca w prestiżowej lokalizacji w centrum Warszawy
●    dopłaty do wypoczynku z ZFŚS,
●    pakiet medyczny (pakiet podstawowy dla pracownika dofinansowany przez Pracodawcę),
●    po okresie próbnym legitymacja służbowa umożliwiająca darmowe wejścia do muzeów w Polsce,
●    zniżka w prowadzonym przez podmiot sklepie na książki i katalogi, pocztówki, plakaty do wystaw,
●    możliwość poznania ciekawych osób z obszaru kultury, sztuki i mediów,
●    panuje u nas atmosfera wzajemnego wsparcia, szczególnie podczas okresu próbnego,
●    zasady współpracy w oparciu o Porozumienie bez przemocy oraz system ewaluacji rocznej i półrocznych planów zadaniowo-rozwojowych,
●    mówimy sobie po imieniu.

Twój zakres obowiązków:
●    przygotowanie Instrukcji p.poż w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:

−    dla nowej siedziby przy ul. Marszałkowska 103 uwzględniających specjalne procedury ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, na podstawie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej z zakresu ppoż oraz dostępnych wytycznych projektantów,
−    aktualizacja obecnych i przygotowanie nowych instrukcji w zakresie p.poż w obiektach Muzeum,

●    zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ppoż. dla obiektów Zleceniodawcy:

−    przygotowanie harmonogramu szkoleń dla pracowników, w tym ze szczególnym uwzględnieniem terminu otrzymania pozwolenia na użytkowanie dla nowej siedziby  przy ul. Marszałkowska 103,
−    przeszkolenie pracowników w grupach do 15 osób;

●    bieżąca opieka nad obiektami Zleceniodawcy w zakresie p.poż;
●    nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej:

−    przygotowanie zaleceń mających na celu usunięcie technicznych usterek zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu;
−    bieżące uzgodnienia przy organizacji remontów, adaptacji i bieżącej konserwacji urządzeń i instalacji w obiektach Muzeum z uwzględnieniem zadań i potrzeb ochrony przeciwpożarowej;
−    konsultacje w zakresie przygotowania pomieszczeń i akcesoriów do prowadzenia działań ratowniczych
−    konsultacje w zakresie utrzymania drożności poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych i drzwi;
−    inne w zakresie konsultacji p. poż na potrzeby Muzeum;

●    bieżące opiniowanie czynności z zakresu zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożarem określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.

Nasze wymagania:
●    wykształcenie wyższe - dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu specjalności zawodowej,
●    minimum 7-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
●    posiadanie uprawnień specjalisty lub inspektora p.poż
●    doświadczenie w przygotowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej,
●    doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla ok. 100 pracowników instytucji,
●    doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury w zakresie przepisów p.poż.
●    znajomość języka angielskiego na poziomie A2 (Intermediate),
●    znajomość narzędzi Google Workspace,
●    komunikatywność.

Jak aplikować?

CV w języku polskim prosimy przesyłać za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego pod linkiem:

System eRecruiter - LINK

Na aplikacje czekamy do 22 lipca 2024 r.

Dbamy o równe szanse na etapie procesu rekrutacyjnego, jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe potrzeby w czasie procesu - poinformuj nas o nich przy składaniu aplikacji bądź w trakcie rozmowy telefonicznej.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami!

Przewidujemy możliwość organizacji kolejnych etapów rozmów rekrutacyjnych podczas, których sprawdzimy praktyczne umiejętności kandydatów / kandydatek na podstawie próbek pracy.