POSZUKIWANY, POSZUKIWANA!
STARSZY SPECJALISTA /STARSZA SPECJALISTKA DS.DOSTĘPNOŚCI

  • Czarno-biała fotografia. Pomieszczenie z drewnianą podłogą oświetlone od góry lampą z kulistym szklanym kloszem. Na białych ścianach w rzędzie wiszą obrazy. Przy ścianie krzesło i niewysoki regalik.

    Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

 
Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. dostępności
nr ref. DE/16/2024


Opis stanowiska pracy:
Poszukujemy osoby, która będzie koordynowała działaniami związanymi z dostępnością architektoniczną, cyfrową, informacyjno-komunikacyjną w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Wymiar etatu: ¾ etatu

 
Proponowane miesięczne wynagrodzenie:

●    wynagrodzenie zasadnicze 6000 złotych brutto miesięcznie,
●    dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego brutto – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy na podstawie świadectw pracy).


Oferujemy:

●    stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
●    wewnętrzne szkolenia rozwojowe,
●    praca w prestiżowej lokalizacji w centrum Warszawy
●    dopłaty do wypoczynku z ZFŚS,
●    pakiet medyczny (pakiet podstawowy dla pracownika dofinansowany przez Pracodawcę),
●    po okresie próbnym legitymacja służbowa umożliwiająca darmowe wejścia do muzeów w Polsce,
●    zniżka w prowadzonym przez podmiot sklepie na książki i katalogi, pocztówki, plakaty do wystaw,
●    możliwość poznania ciekawych osób z obszaru kultury, sztuki i mediów,
●    panuje u nas atmosfera wzajemnego wsparcia, szczególnie podczas okresu próbnego,
●    zasady współpracy w oparciu o Porozumienie bez przemocy oraz system ewaluacji rocznej i półrocznych planów zadaniowo-rozwojowych,
●    mówimy sobie po imieniu.


Twój zakres obowiązków:

●    przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności w MSN, we współpracy ze wszystkimi działami MSN;
●    koordynacja planowania działań związanych z dostępnością architektoniczną, cyfrową, informacyjno-komunikacyjną oraz związanych z nimi budżetów, we współpracy z odpowiednimi działami MSN, oraz monitorowanie realizacji zadań poszczególnych działów w tym zakresie;
●    koordynacja przygotowywania sprawozdań i raportów z działań na rzecz poprawy dostępności w MSN, we współpracy z innymi działami;
●    koordynacja prac grupy zadaniowej ds. dostępności, w której skład wchodzą przedstawiciele różnych działów MSN;
●    koordynacja prac nad opracowaniem wytycznych dla MSN i rekomendacji rozwiązań w obszarze dostępności w formie wewnętrznego, jednolitego standardu instytucji, w celu ułatwienia zespołowi realizacji zadań zgodnie z ustawodawstwem;
●    wsparcie eksperckie przy pracach związanych z dostępnością wystaw czasowych i współpraca z działem produkcji;
●    planowanie zapotrzebowania oraz koordynacja szkoleń i podnoszenia kwalifikacji w zakresie dostępności i specjalistycznych umiejętności kadry MSN, we współpracy z Działem Personalnym;
●    prowadzenie szkoleń dla pracowniczek i pracowników oraz osób współpracujących z MSN w podstawowym zakresie, dotyczącym strategii i rozwiązań MSN w zakresie dostępności oraz obsługi gości z niepełnosprawnościami;
●    doradztwo i wsparcie innych działów w zakresie zlecania audytów i konsultacji, wdrażania konkretnych rozwiązań, zakupu sprzętu, narzędzi, materiałów i usług, wspomagających realizację działań z zakresu dostępności;
●    organizacja i realizacja podstawowych wewnętrznych audytów i przygotowywanie na ich podstawie informacji dotyczących dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej MSN na potrzeby komunikacji z publicznością i przygotowania informacji na stronę internetową, w tym do deklaracji dostępności;
●    koordynacja przygotowania odpowiedzi na wnioski o zapewnienie dostępności;
monitorowanie działań wynikających z zapisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, oraz przepisów z nimi związanych.

 
Nasze wymagania:

 ●    wykształcenie wyższe - dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu specjalności zawodowej,
●    minimum 5-letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów w instytucji kultury (w tym min. 3 lata w prowadzeniu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami),
●    wiedza za zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, pozwalająca na koordynację procesów i monitorowanie działań w tych obszarach,
●    znajomość Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz przepisów z nimi związanych, jak również standardów dotyczących dostępności, w szczególności Standardów Dostępności dla m.st. Warszawy
●    doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami,
●    znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (Upper – Intermediate),
●    znajomość narzędzi Google Workspace,
●    Wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

 
Mile widziane:

●    znajomość polskiego języka migowego

Jak aplikować?

CV w języku polskim prosimy przesyłać za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego pod linkiem:

System eRecruiter - LINK

Na aplikacje czekamy do 14 lipca 2024 r.

Dbamy o równe szanse na etapie procesu rekrutacyjnego, jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe potrzeby w czasie procesu - poinformuj nas o nich przy składaniu aplikacji bądź w trakcie rozmowy telefonicznej.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami!

Przewidujemy możliwość organizacji kolejnych etapów rozmów rekrutacyjnych podczas, których sprawdzimy praktyczne umiejętności kandydatów / kandydatek na podstawie próbek pracy.