Poszukiwany, Poszukiwana!
Starszej Specjalistki / Starszego Specjalisty ds. publikacji międzynarodowych

  • Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego przedstawiająca kartki papiero porozrzucane na podłodze

    Zdjęcie z archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1969

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Starszej Specjalistki / Starszego Specjalisty ds. publikacji międzynarodowych (nr ref. DW/7/2023)


Twój zakres obowiązków
● prowadzenie produkcji anglojęzycznych książek publikowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach serii wydawniczych „Museum under Construction” i „New Histories of Art” oraz poza seriami,
● koordynowanie procesu wydawniczego od momentu decyzji o wpisaniu książki do planu wydawniczego do oddania książki do druku
● współpraca z autorami tekstów (kwestie administracyjne oraz merytoryczne), tłumaczami, redaktorami i korektorami
● współpraca z projektantami graficznymi i innymi osobami/podmiotami zaangażowanymi w powstanie publikacji
● pozyskiwanie licencji do ilustracji
● redakcja językowa i stylistyczna wybranych książek oraz katalogów anglojęzycznych

Zadania pomocnicze i okresowe
● tłumaczenie tekstów (not, artykułów) z języka polskiego na język angielski
● promocja anglojęzycznych książek wydawanych przez MSN, w tym przygotowywanie not promocyjnych i blurbów oraz współpraca ze specjalistą ds. promocji wydawnictwa w zakresie koncepcji i spotkań promocyjnych
● poszukiwanie źródeł finansowania i opracowywanie treści wniosków o granty/dofinansowanie publikacji oraz rozliczeń tych subwencji
● poszukiwanie wartych przekładu tytułów do polskich serii wydawniczych (lektor, recenzje wewnętrzne książek obcojęzycznych)
● bieżąca współpraca z redakcją Wydawnictwa MSN i działem komunikacji w zakresie produkcji i promocji książek

Nasze wymagania
● dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu specjalności zawodowej lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowane wykształcenie w obszarze nauk humanistycznych, społecznych lub filologicznych (anglistyka),
● co najmniej 5-letnie doświadczenie, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy wydawniczej, jako redaktor prowadzący lub pracy projektowej przy publikacji książek,
● native speaker języka angielskiego lub bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
● umiejętność redakcji i adiustacji tekstów w języku angielskim,
● znajomość procesu wydawniczego i umiejętność współpracy z autorami, redaktorami, grafikami
● znajomość standardów wydawniczych obowiązujących na międzynarodowym rynku książki
● umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office
● odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań
● bardzo dobra organizacja pracy własnej
● bardzo dobra umiejętność pracy w zespole i efektywnego komunikowania się

Mile widziane
● zainteresowanie problematyką kultury współczesnej
● znajomość drugiego języka obcego na poziomie komunikatywnym
● umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków

Co oferujemy:
● stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
● wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000-7500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
● dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy na podstawie świadectw pracy),
● wewnętrzne szkolenia rozwojowe,
● dopłaty do wypoczynku z ZFŚS,
● pakiet medyczny,
● przeniesienie siedziby Muzeum do prestiżowej lokalizacji na Placu Defilad (planowany termin w 2024 r.),
● po okresie próbnym legitymacja służbowa umożliwiająca darmowe wejścia do muzeów w Polsce,
● zniżka na kawę w Kawiarni Kawa Popularna w naszym Muzeum,
● możliwość poznania ciekawych osób z obszaru kultury, sztuki i mediów,
● panuje u nas atmosfera wzajemnego wsparcia, szczególnie podczas okresu próbnego,
● mówimy sobie po imieniu.

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego pod linkiem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9ca5877cfd0543f1baa5d2d9ce9090c9

Na aplikacje czekamy do 21.09.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie przekraczającym dane wymagane przez przepisy prawa pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.”