Poszukiwany, poszukiwana!
Nauczycielki i nauczyciele do współpracy przy wystawie

 • Zdjęcie. Biały budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w tle niebieskie niebo.

  Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w budowie - fot. Marta Ejsmont

Jesteś nauczycielem lub nauczycielką i chciał(a)byś wziąć udział w pracach nad scenariuszami edukacyjnymi do nowej wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie?

Zgłoś swój udział za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie: https://bit.ly/NaborNauczycieleMSN

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2023!

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest instytucją publiczną, która od 2005 r. kolekcjonuje dzieła sztuki oraz bada i upowszechnia materialne i niematerialne dziedzictwo kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście międzynarodowym i lokalnym.

W Muzeum traktujemy sztukę jako narzędzie komunikacji, poznawania i rozumienia świata. Poprzez kontakt ze sztuką i jej użycie chcemy kształtować wrażliwość poznawczą i estetyczną, inspirować i skłaniać do refleksji, społecznej odpowiedzialności, dialogu, krytycznego patrzenia i myślenia.

W czerwcu 2024 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przeprowadzi się do swojej nowej siedziby w centrum Warszawy, na placu Defilad. Z tej okazji powstaje wystawa otwarcia, w ramach której zostanie zaprezentowana kolekcja dzieł sztuki zgromadzonych przez MSN na przestrzeni prawie 20 lat istnienia.

Dział Edukacji Muzeum przygotowuje scenariusze edukacyjne towarzyszące nowopowstającej wystawie. Przy pracy nad ofertą edukacyjną jesteśmy otwarci na współdziałanie i współtworzenie programu razem z publicznością. Aby możliwie najlepiej odpowiedzieć na potrzeby różnych grup, już w 2023 roku zapraszamy nauczycielki, nauczycieli, edukatorki i edukatorów do współpracy przy opracowaniu scenariuszy edukacyjnych do wystawy otwarcia, prezentującej kolekcję Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w nowym budynku.

Kolekcja MSN daje możliwość poruszania wielu zagadnień m.in. z zakresu humanistyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, pozwala też wielozmysłowo pobudzać wrażliwość na otaczającą rzeczywistość, kształtować kompetencje społeczne i relacje. Chcemy wspólnie wypracowac takie ścieżki, które będa wspierać i poszerzać cele z podstawy programowej.

Zależy nam, aby powstała w wyniku współpracy oferta edukacyjna, uwzględniała potrzeby dzieci i młodzieży, oraz wpisywała się w ścieżki edukacyjne, które nauczycielki i nauczyciele realizują w ramach programu w szkołach. Z tego powodu, chcemy zaprosić do współpracy osoby, które na co dzień zajmują się edukacją na różnych poziomach nauczania.

Jesteś nauczycielem lub nauczycielką i chciał(a)byś wziąć udział w pracach nad scenariuszami edukacyjnymi do nowej wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej?
Zgłoś swój udział za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie: https://bit.ly/NaborNauczycieleMSN

Z nadesłanych zgłoszeń wybierzemy cztery osoby, które będą w stanie zaangażować się czasowo w proces przygotowań wg zaproponowanego poniżej harmonogramu oraz będą reprezentować różne etapy nauczania. Przewidujemy wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto na umowę o dzieło za udział w zaproponowanym przez nas procesie.

Będziemy pracować w interdyscyplinarnym zespole złożonym z kuratorek, edukatorek muzealnych, metodyków związanych z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych, wolontariuszy. Praca będzie trwała od kwietnia do grudnia 2023.

Ramowy harmonogram procesu:

 

 • 18 kwietna 2023, godz 16.00:
  Spotkanie zapoznawcze przy makiecie wystawy otwarcia MSN,

Szkolenia online z kuratorami (czas trwania 1,5 h):

 • 12 maja, godz. 16:00
  Szkolenie on-line z Szymonem Maliborskim
 • 18 maja, godz. 16:00
  Szkolenie on-line z Sebastianem Cichockim
 • 24 maja, godz. 16:00
  Szkolenie on-line z Natalią Sielewicz
 • 31 maja, godz. 16:00
  Szkolenie on-line z Łukaszem Rondudą
   
 • Czerwiec (termin do ustalenia):
  Wizyta na budowie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad
   
 • 12 czerwca (godzina do ustalenia):
  Burza mózgów - spotkania grupowe w interdyscyplinarnej grupie złożonej ze zrekrutowanych nauczycielek, nauczycieli, edukatorek, edukatorów muzealnych oraz metodyczek i metodyków związanych z WCIES-em, mające na celu wytyczenie ścieżek tematycznych
   
 • Czerwiec (termin do ustalenia):
  Praca w podgrupach, które w ścisłej współpracy stworzą scenariusze tematyczne dla konkretnych grup wiekowych - wynikiem procesu będzie 16 scenariuszy dla różnych etapów nauczania (nauczyciele odpowiedzialni są za konsultacje pomysłów piszących scenariusze edukatorek i pracowników MSN)
   
 • Wrzesień:
  Konsultacje propozycji scenariuszy napisanych przez edukatorki muzealne
   
 • Październik-listopad:
  testowanie elementów scenariuszy we współpracy z nauczycielami w szkołach
   
 • Grudzień:
  zamknięcie procesu pisania scenariuszy edukacyjnych


Masz do nas pytania?

Chętnie na nie odpowiemy i posłuchamy Twoich sugestii!
napisz: marta.przybyl@artmuseum.pl