Poszukiwany, poszukiwana!
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych

 • Poszukiwany, poszukiwana!

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych


Podstawowe obowiązki:

 • opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych,
 • bezpośredni udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza
  w szczególności: przygotowanie SWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz zamieszczenie ogłoszenia w publikatorach, protokołu z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, dokumentów wewnętrznych związanych z prowadzonym postepowaniem, przygotowanie wzoru/projektu umowy, analiza wzoru/projektu umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami PZP, prowadzenie korespondencji z wykonawcami w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy PZP, analiza i ocena ofert pod kątem zgodności z przepisami Ustawy PZP, prowadzenie obsługi organizacyjnej prac komisji, sporządzanie innych projektów dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacji wewnętrznych,
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych,
 • czynny udział w pracach zespołów zadaniowych działu operacyjnego (szacowanie kosztów, przygotowywanie odpowiedzi dla MKIDN oraz Urzędu Miasta st. Warszawy w zw. z bieżącymi zapytaniami, interpelacjami dotyczącymi stosowanych procedur, ponoszonych kosztów i wydatków),
 • wsparcie realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie postępowań przetargowych i opracowywanie niezbędnej dokumentacji.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (kierunki techniczne, prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne),
 • minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych, w szczególności postępowań pow. 130 000,00 zł,
 • biegłej znajomości Prawa zamówień publicznych,
 • mile widziana znajomość Prawa Budowlanego,
 • biegłej znajomości obsługi programu Excel,
 • zdolności organizacyjnych, umiejętności planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
 • komunikatywności, samodzielności, dokładności i rzetelności.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 6000 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).

 

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DO/GS/07/22
Na aplikacje czekamy do 17.08.2022 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.


Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
 

Zobacz także: