Poszukiwany, Poszukiwana!
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych

  • Poszukiwany, Poszukiwana!

    Pracownia Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego, fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych

Podstawowe obowiązki:
● kompleksowe opracowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
● prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
● sporządzenie oraz aktualizacja rocznego planu zamówień publicznych MSN,
● przygotowanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
● udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza albo członka komisji,
● współpraca z radcą prawnym MSN, w zakresie przygotowywania wzorów umów do postępowań oraz dokumentacji i pism do instancji odwoławczych,
● wsparcie pracowników MSN w obszarze prawa zamówień publicznych, w tym edukowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych,
● sporządzanie raportów z realizacji zamówień publicznych oraz monitorowanie zmian powszechnie obowiązujących przepisów i procedur w zakresie zamówień publicznych,
● przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych,
● czynny udział w pracach zespołów zadaniowych działu operacyjnego,
● wsparcie realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie postępowań przetargowych i opracowywanie niezbędnej dokumentacji.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:
● wykształcenia wyższego (kierunki techniczne, prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne),
● co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pokrewnym do zadań realizowanych na prezentowanym stanowisku potwierdzone dokumentami,
● minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności postępowań pow. 130 000,00 zł.,
● biegłej znajomości Prawa zamówień publicznych,
● mile widziana znajomość Prawa Budowlanego,
● dobrej znajomości obsługi programu Excel,
● zdolności organizacyjnych, umiejętności planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
● komunikatywności, wysokiej samodzielności, dokładności i rzetelności.

Co oferujemy:
● zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
● wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 7000- 9000 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
● dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DO//GS/03/2023
Na aplikacje czekamy do 14 kwietnia 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
 

Zobacz także: