POSZUKIWANY, POSZUKIWANA!
Starszy Specjalista / Specjalistka ds. techniczno-administracyjnych

 • POSZUKIWANY, POSZUKIWANA!

  Tadeusz Rolke, Derby na Służewcu, Warszawa 1958

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:


Starszy Specjalista / Specjalistka ds. techniczno-administracyjnych


Podstawowe obowiązki:

 • koordynacja i organizacja procesu projektowania wyposażenia ruchomego z pracownią projektową z uwzględnieniem współpracy z pełnomocnikiem MSN, Inżynierem kontraktu oraz Generalnym Wykonawcą,
 • koordynacja i organizacja procesu zakupu: planowanie trybów i zakresów przetargów, budżetowanie zadań z podziałem na lata oraz źródła finansowania,
 • koordynacja i organizacja procesu dostaw i odbiorów: harmonogram spływu zakupionych przedmiotów, konieczność ich wbudowywania z uwzględnieniem wymagań realizacji budowy MSN, określenie konieczności ich magazynowania i składowania w odniesieniu do harmonogramu i budżetu,
 • koordynacja i organizacja montażu wyposażenia ruchomego w kontekście trwającej realizacji budowy siedziby MSN oraz planowanego otwarcia obiektu (procedur odbiorowych, pozwolenia na użytkowanie, rozruchu budynku itp.),
 • codzienne wizyty na budowie związane z koordynacją procesu wyposażania budynku MSN,
 • pomoc w nadzorowaniu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z wybranych umów przez podmioty współpracujące z Muzeum w zakresie procesu projektowego Inwestycji,
 • elektroniczne i cyfrowe archiwizowanie dokumentów projektowych oraz dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją Inwestycji,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Dział Inwestycji,
 • koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem zgód/pozwoleń/opinii z Instytucji zewnętrznych wraz z bieżącym monitorowaniem terminów i ważności poszczególnych dokumentów,
 • komunikacja, inicjowanie oraz udział w spotkaniach w urzędach związanych z realizacją inwestycji,
 • przygotowanie obmiarów do wyceny ofert,
 • obsługa i zarządzenie obiegiem dokumentacji technicznej i projektowej,
 • monitorowanie terminowości dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną (zlecenia Inwestorskie),
 • sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z wymogami prawa,
 • weryfikacja jakości i terminowości wykonywania prac na budowie (z ramienia Inwestora).


Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego inżynierskiego (budownictwo, architektura itp.),
 • doświadczenia zawodowego w zakresie wyposażania dużych obiektów (muzea, hotele, szpitale itp.),
 • doświadczenia zawodowego w procesie inwestycyjnym po stronie Inwestora,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu biegłym,
 • znajomości uwarunkowań prawnych koniecznych do przeprowadzania zamówień publicznych (PZP, KPA i in.),
 • biegłej znajomości pakietu MS Office,
 • znajomości programu AutoCAD,
 • umiejętności harmonogramowania,
 • umiejętności organizacji pracy zespołów,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętności priorytetyzowania zadań,
 • komunikatywności, aktywności, zaangażowania w powierzone zadania, odpowiedzialności.

 

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000-6500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego).
   

 

Jak aplikować?

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DI/SS/06/21
Na aplikacje czekamy do 04.07.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

 

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
 

Zobacz także: