POSZUKIWANY, POSZUKIWANA!

 • POSZUKIWANY, POSZUKIWANA!

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza osoby, którym bliska jest idea dostępności kultury do wolontariatu w ramach programu Muzeum Dostępne.

Jako Zespół Edukacji od 2018 roku prowadzimy program Muzeum Dostępne. Powstał, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami równy dostęp do naszej oferty. Dotychczas skupialiśmy się przede wszystkim na rozpoznaniu i spełnieniu potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu oraz osób w spektrum autyzmu. Teraz chcemy kontynuować działania w tych obszarach, a także poszerzać kręgi współpracy.

Przykładowe zadania:

 • asysta w dotarciu na wydarzenia i przy poruszaniu się wewnątrz budynku
 • aktywne, wspierające uczestnictwo w wydarzeniach
 • pomoc w promocji wydarzeń w ramach programu (rozwieszanie plakatów, wysyłanie powiadomień, dzwonienie do stałych uczestników i uczestniczek)
 • informowanie o Muzeum Dostępnym podczas konferencji, dni otwartych i innych prezentacji publicznych
 • tworzenie opisów w tekście łatwym do czytania i rozumienia, audiodeskrypcji i napisów do filmów

Program wolontariatu dostosujemy do Twoich zainteresowań. Daj nam się poznać!

Jakich osób szukamy:

 • tolerancyjnych i ciekawych różnorodności
 • chcących działać na rzecz udostępnienia kultury
 • zainteresowanych sztuką współczesną
 • dysponujących czasem, by uczestniczyć w szkoleniach i wydarzeniach w ramach programu

Ile czasu?
W zależności od harmonogramu wydarzeń, do 10 godzin w miesiącu.

Minimalny wiek wolontariusza lub wolontariuszki
17 lat

Oferujemy:

 • udział w szkoleniach wprowadzających w temat dostępności kultury
 • bezpośrednie poznanie działań na rzecz zwiększenia dostępności oferty rozwijającej się instytucji kultury
 • pracę w zespole osób zaangażowanych w dostępność kultury
 • merytoryczną opiekę podczas trwania wolontariatu
 • uczestnictwo w szkoleniach do bieżących wystaw w Muzeum z kuratorami i kuratorkami
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie wolontariatu (w ramach wolontariatu można odbyć praktyki studenckie)

Aplikuj!
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza na stronie Ochotników Warszawskich.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką programu, Martą Przasnek, na adres muzeumdostepne@artmuseum.pl lub pod numerem 577 006 290.
 

Szczegóły oferty na stronie www.ochotnicy.waw.pl

Zobacz także: