Poszukiwana, poszukiwany!
Główna Specjalistka / Główny specjalista ds. zamówień publicznych i organizacyjnych

 • Poszukiwana, poszukiwany!

  Pracownia Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego, fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje do zespołu operacyjnego Głównego specjalisty/Głównej Specjalistki ds. zamówień publicznych i organizacyjnych

Podstawowe czynności:

 • opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych
 • prowadzenie dokumentacji zamówień, w tym przygotowanie treści: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem
 • udział w pracach komisji przetargowych
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacji wewnętrznych
 • przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych
 • czynny udział w pracach zespołów zadaniowych działu operacyjnego (szacowanie kosztów, przygotowywanie odpowiedzi dla MKIDN oraz Urzędu Miasta st. Warszawy w zw. z bieżącymi zapytaniami, interpelacjami dotyczącymi stosowanych procedur, ponoszonych kosztów i wydatków)
 • wsparcie Komitetu Sterującego dla realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie postępowań przetargowych i opracowywanie niezbędnej dokumentacji

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego lub prawniczego
 • biegłej znajomości Prawa zamówień publicznych, mile widziana znajomość Prawa Budowlanego
 • minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych, w szczególności postępowań pow. 30 000 euro
 • biegłej znajomości obsługi programu Excel
 • zdolności organizacyjnych, umiejętności planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej
 • komunikatywności, samodzielności, dokładności i rzetelności

Co oferujemy?

 • współpracę z dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespołem
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • pozapłacowe benefity w postaci pakietów medycznych
 • elastyczne godziny pracy i możliwość przyjęcia formy pracy zadaniowej

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać pod adres: rekrutacja@artmuseum.pl do dnia 31 października 2020r. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: OPER_GL_SPEC

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

 

Zobacz także: