Otwarty nabór propozycji
do serii wydawniczej „Nowe Historie Sztuki”

  • Otwarty nabór propozycji

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zapraszają do nadsyłania propozycji książek do serii wydawniczej „Nowe Historie Sztuki”.

Wspólna seria wydawnicza Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wprowadza nowe perspektywy badawcze do historii sztuki polskiej XX i XXI wieku. Jej celem jest przekraczanie tradycyjnych granic dyscypliny, a także budowanie szerszej, międzynarodowej platformy wymiany myśli między środowiskami i instytucjami sztuki oraz pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistyki. Seria proponuje ujęcie bliskie historii społecznej. Wspiera rozwijanie badań podstawowych oraz rewizję utrwalonych narracji historycznych poprzez uwzględnienie nowych ośrodków, postaci, dzieł czy obszarów tematycznych.

W Radzie Naukowej serii zasiadają: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska, prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz, prof. dr hab. Anna Markowska, Joanna Mytkowska, prof. dr hab. Maria Poprzęcka, dr hab. Dorota Sajewska, dr Łukasz Stanek, prof. ASP dr hab. Wojciech Włodarczyk. Redakcję serii tworzą dr Jakub Banasiak, prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski, Aleksandra Kędziorek, dr hab. Łukasz Ronduda i Katarzyna Szotkowska-Beylin.

Otwarty nabór

Rada Naukowa i Redakcja serii zapraszają autorów i autorki do nadsyłania propozycji książek. Przyjmujemy samodzielne, oryginalne i ukończone maszynopisy o charakterze naukowym w języku polskim lub angielskim. Prace doktorskie i opracowania mające otwierać postępowania habilitacyjne są mile widziane, prosimy jednak o wstępne dostosowanie ich do wydania w formie książkowej (np. usunięcie streszczeń na początku rozdziałów).

Gwarantujemy honorarium autorskie oraz pokrycie kosztów wydania książki. Publikacje są recenzowane i punktowane (80 pkt). Ukazują się w wersji papierowej i elektronicznej. Publikacje anglojęzyczne trafiają do międzynarodowej dystrybucji za pośrednictwem The University of Chicago Press.

Prosimy o przesłanie pełnego tekstu książki wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, zawierającym streszczenie książki i informacje o autorze lub autorce, do 15 lutego 2021 roku. Przyjmujemy materiały jedynie w formie elektronicznej. Zastrzegamy, że odpowiemy jedynie na wybrane zgłoszenia.

Kolejny nabór zostanie uruchomiony w 2022 roku. Więcej informacji: www.nowehistoriesztuki.pl
 

Zobacz także: