Nowy regulamin zwiedzania

  • Nowy regulamin zwiedzania
  • Nowy regulamin zwiedzania

  • Nowy regulamin zwiedzania

W związku z ponownym otwarciem Muzeum nad Wisłą informujemy, że w pawilonie i podczas wydarzeń towarzyszących obowiązywać będzie nowy regulamin zwiedzania dostosowany do zaleceń i instrukcji wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Bezpieczeństwo zwiedzających i pracowników pozostaje dla nas priorytetem, dlatego na bieżąco aktualizujemy procedury. Przed wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi:

1. Muzeum nad Wisłą będzie otwarte w następujących dniach i godzinach:
- OD WTORKU DO CZWARTKU w godzinach 12.00-19.00
- PIĄTKI, godz. 12.00-20.00
- SOBOTY, godz. 11.00-20.00
- NIEDZIELE, godz. 11.00-18.00.

2. Przy wejściu do Muzeum zapewniamy dostęp do płynu dezynfekującego do rąk.

3. Stosujemy zasadę bezpiecznej odległości - minimum 2 metry (zasada nie dotyczy opiekunów dzieci do 13 roku życia i osób z niepełnosprawnościami wymagających wsparcia asystenta).

4. Do Muzeum zapraszamy w maseczce zakrywającej usta i nos.

5. Ograniczyliśmy liczbę zwiedzających, która w tym samym czasie może znajdować się w przestrzeni wystawy. Limit ten wynosi 50 osób. Kolejne osoby będą mogły rozpocząć zwiedzanie, dopiero gdy poprzedni zwiedzający opuszczą salę wystawienniczą.

6. Limit obowiązuje także podczas wydarzeń towarzyszących odbywających się na świeżym powietrzu przed budynkiem Muzeum - w nich może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

7. Na wszystkie wydarzenia stacjonarne obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie artmuseum.pl w zakładce wydarzenia. Część programu publicznego Muzeum (np. wykłady i debaty) nadal odbywać będzie się w trybie online.

8. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wydarzenia ze względów sanitarnych lub warunków pogodowych. Wszystkich zapisanych uczestników poinformujemy o tej decyzji drogą SMS-ową.

9. Otwieramy ponownie dla publiczności dom Oskara i Zofii Hansenów, w którym również obowiązuje nowy regulamin zwiedzania dostępny na stronie Muzeum.

10. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania Muzeum oraz aktualnych wytycznych sanitarnych umieszczane są na stronie internetowej Muzeum.

Regulamin zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - 20.05.2020 (PDF)

Regulamin zwiedzania Muzeum_lipiec 2020_w tekscie latwym

Dnia 2 lipca 2020 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie powołało Pełnomocniczkę ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego, do której można kierować wszelkie uwagi czy pytania dotyczące zasad bezpiecznego zwiedzania i uczestnictwa w ofercie programowej Muzeum. Kontakt z Pełnomocniczką pod adresem: covid@artmuseum.pl

Zobacz także: