Nowy program Akademii filmu awangardowego

  • Nowy program Akademii filmu awangardowego

Nowe filmy w programie Akademii filmu awangardowego po raz pierwszy także dla studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej!

Nowy program Akademii filmu awangardowego to cykl projekcji i zajęć dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, po raz pierwszy studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej i wszystkich zainteresowanych filmem i sztuką współczesną. Zajęcia będą odbywały się we wtorki w kinie Elektronik (gen. Zajączka 7) - pierwsze spotkanie już 11 października o godz. 17.00.

Warszawska Szkoła Filmowa została utworzona w 2004 roku. Obecnie stanowi jedyny w kraju kompleks szkół filmowych, w ramach którego prowadzone są studia licencjackie i podyplomowe, studium policealne, kursy i dwa licea ogólnokształcące o profilach filmowym i kreacji gier wideo. Studenci Warszawski Szkoły Filmowej po raz pierwszy mogą realizować program Akademii filmu awangardowego jako dodatkowy przedmiot, otrzymując punkty ECTS.

Zajęcia Akademii Filmu Awangardowego mają na celu zwiększenie świadomości wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z filmami: „Zagadki Sfingi” (1977), „Amy!” (1980) Laury Mulvey i Petera Wollena, „Illusions” Julie Dash (1983), „Surname Viet Given Name Nam” Trinh T. Minh-ha (1989), „The Watermelon Woman” Cheryl Dunye (1966), które w większości w programie Akademii filmu awangardowego będą prezentowane po raz pierwszy.

Wśród przedstawionych tematów zajęć znajdują się zagadnienia stanowiące kanon historii kina światowego: Wielka Awangarda – film dadaistyczny („Balet mechaniczny” Fernanda Légera, 1924, „Antrakt” René Claira, 1924), film surrealistyczny („Pies andaluzyjski” Luisa Buñuela i Salvadora Dali, 1929, „Złoty wiek” Luisa Buñuela, 1930), „Muszelka i pastor” Germaine Dulac, 1927, jak również pionierskie realizacje polskiego filmu awangardowego lat 20. i 30. („Europa” i „Przygoda człowieka poczciwego” Franciszki Themerson i Stefana The-mersona, 1937; filmy zrekonstruowane współcześnie na podstawie śladów, zachowanych koncepcji m.in. „Apteka” Bruce’a Checefsky’ego 2001, „Drobiazg melodyjny” tegoż, 2006).

Uczestnicy zajęć poznają tradycję kina amerykańskiej awangardy lat 20., 30. i 40. (m.in. „Glimpse of the Garden”, 1957, „Notebook”, 1962-1963, „Go! Go! Go!”, 1962-1964, Marie Menken, „Sieci popołudnia” Mai Deren i Alexandra Hammida, 1943, „Rytuał w przetworzonym czasie” Mai Deren, 1946, „Meditation on Violence” Mai Deren, 1948, „Ognie sztuczne” Kenetha Angera, 1947). Program cyklu zajęć obejmuje dzieje amerykańskiej awangardy fil-mowej lat 60. do lat 20. XXI w. (m.in. filmy „Ścinki z życia szczęśliwego człowieka”, 2012, Jonasa Mekasa, twórczość Andy Warhola). W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związków kina amatorskiego i awangardy, historią i współczesnymi realizacjami kina found footage, twórczością Josepha Beuysa.

Integralną częścią zajęć będą projekcje współczesnych filmów dokumentalnych, czerpiących z tradycji Wielkiej Awangardy i klasycznych dziś realizacji kina awangardowego lat 50., 60., 70. i 80. Filmy dokumentalne, które znalazły się w zestawieniu, charakteryzuje nowatorstwo formy, przybliżające je do granicy między dokumentem a kinem eksperymentalnym.

W ramach zajęć Akademii filmu awangardowego po projekcjach wykłady wygłoszą: dr Marcin Borchardt, Sebastian Cichocki, prof. dr hab. Marcin Giżycki, Paulina Haratyk, Karol Radziszewski, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, dr Gabriela Sitek.

Zajęcia rozpoczynają się we wtorek 11 października 2022 w Kinie Elektronik (gen. Józefa Zajączka 7, 01-518 Warszawa).

Harmonogram projekcji i wykładów jest dostępny na stronie projektu:
https://www.akademiadokumentalna.pl/wsf-akademia-filmu-awangardowego-iv-sem-zimowy-20222023
https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-awangardowego-iv-sem-zimowy-20222023

Zapisy na zajęcia:

  • Studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej mogą zapisać się na zajęcia, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com, zaznaczając w tytule: Warszawska Szkoła Filmowa
  • Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą zapisać się na zajęcia za pomocą systemu USOS.
  • Zapisy dla studentów IKP UW:
    https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&callback=g_8960fbe5&prz_kod=3002-AFA22
  • Zapisy dla studentów UW w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich:
    https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?cdyd=&course_id=489102&gr_no=1&group=&rg=&subject=
  • Osoby spoza uniwersytetu mogą zapisać się na zajęcia, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com

Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami:
Zajęcia Akademia filmu awangardowego są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami pod względem dostępności architektonicznej.

Uczestnicy mogą skorzystać z formularza dostępnego na stronie projektu, dzięki któremu będzie można zgłaszać dodatkowe, szczególne potrzeby związane z uczestnictwem w wydarzeniu. Po zgłoszeniu potrzeby poprzez formularz lub telefonicznie na dwa dni przed poszczególnymi projekcjami zrealizujemy w ramach projektu m.in. pomoc pracowników podczas projekcji kinowych obejmującą szeptaną audiodeskrypcję skierowaną do osób z niepełnospraw-nością wzroku, po zgłoszeniu potrzeby poprzez formularz lub telefonicznie na dwa tygodnie przed poszczególnymi wykładami zorganizujemy tłumaczenie migowe wykładów.

Formularz Dodatkowych potrzeb związanych z uczestniczeniem w Akademii filmu awangardowego
(link: https://forms.gle/1reHq3a2eQE3wyxy5)

40 karnetów w prezencie

Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie karnetu filmowego.
Koszt karnetu to: 100 zł. 40 osobom o trudnej sytuacji ekonomicznej karnet zostanie przyznany bezpłatnie. Nabór po bezpłatne karnety będzie prowadzony we wrześniu przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Informacja o naborze zostanie opublikowana na stronie MSN-u i Akademiidokumentalnej.pl

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ma do rozdysponowania 40 darmowych karnetów na semestralny cykl zajęć w ramach Akademii filmu awangardowego IV. 

Dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na wykupienie karnetu z powodu trudnej sytuacji materialnej, zarezerwowane jest 40 miejsc. Warunkiem otrzymania bezpłatnego karnetu jest wysłanie zgłoszenia wraz z uzasadnieniem na adres: zapisy@artmuseum.pl.
Prosimy wpisanie w tytule wiadomości „Akademia filmu awangardowego - zgłoszenie”. Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 3 października.

Uzasadnienie powinno mieć formę odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Dlaczego chcesz uczestniczyć w zajęciach Akademii filmu awangardowego (do 1000 znaków)?
2. Czy pobierasz świadczenia socjalne? Jeśli tak, jakie?
3. Czy jesteś studentem Uniwersytetu Warszawskiego? Jeśli tak, jakiego wydziału?
4. Czy jesteś studentem Warszawskiej Szkoły Filmowej? Jeśli tak, jakiego wydziału?
5. Uzasadnij, dlaczego powinieneś/powinnaś otrzymać bezpłatny karnet (do 1000 znaków).

Na zgłoszenia odpowiemy do dnia 7 października.

Karnety będą mogły być odebrane w październiku w kasie kina Elektronik. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem zapisów, a także z oświadczeniem, że Pana/Pani sytuacja materialna nie pozwala na wykupienie karnetu na Akademię filmu awangardowego. Zastrzegamy możliwość weryfikacji podanych informacji.

******

Organizatorami projektu są Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawę.

Partnerami projektu są: Kino Elektronik, Akademia Dokumentalna, Against Gravity, Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity, Warszawska Szkoła Filmowa, Uniwersytet Warszawski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Kampus.

Program zajęć powstał we współpracy z dr hab. Łukaszem Rondudą, kuratorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zajęcia są realizowane w ramach projektu Akademia filmu awangardowego dofinansowanego przez m.st. Warszawa.

Zobacz także: