Rozpoczęcie procedury wyboru architekta

  • Rozpoczęcie procedury wyboru architekta

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy z Teatrem TR Warszawa rozpoczyna procedurę wyboru architekta, któremu zostanie powierzone zadanie zaprojektowania zespołu budynków Muzeum i Teatru na placu Defilad w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie zespołu budynków po północnej stronie placu Defilad od strony ulicy Marszałkowskiej o łącznej powierzchni całkowitej 26 000 metrów kw., z czego 15 000 metrów kw. będzie przeznaczonych na Muzeum, a 11 000 metrów kw. na Teatr. Planowany zespół budynków na placu Defilad nie tylko zapewni siedzibę dwóm nowym, dynamicznie się rozwijającym warszawskim instytucjom kultury, ale będzie też początkiem przebudowy centralnego placu stolicy.

Proces projektowania będzie prowadzony wspólnie przez Muzeum i Teatr do momentu uzyskania pozwolenia na budowę, potem każda instytucja będzie prowadziła i finansowała proces inwestycyjny oddzielnie. Budżet na projekt oraz budowę części muzealnej wynosi 270 mln zł bez wyposażenia. Budowa Teatru będzie finansowana ze środków europejskich. Budżet budowy Teatru wynosi 125 mln zł bez wyposażenia. Harmonogram inwestycji zakłada, że prace projektowe będą trwały do połowy 2016 r., a cała inwestycja zostanie zakończona do końca 2019 r.

Muzeum i Teatr do 31 grudnia 2013 roku otrzymają na własność działkę na placu Defilad. Architekt, któremu powierzone zostanie zadanie zaprojektowania nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru TR Warszawa, zostanie wybrany w procedurze zwanej negocjacje z ogłoszeniem, zgodnej z polskim Prawem zamówień publicznych. W skład komisji oceniającej aplikacje architektów wejdą: Joanna Mytkowska – dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Wojciech Gorczyca – dyrektor Teatru TR Warszawa, Grzegorz Piątek – krytyk architektury, Marek Mikos – dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wojciech Kwiatkowski – dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ewa P. Porębska – redaktor naczelna pisma „Architektura Murator”, Mirosław Bałka – artysta, Krzysztof Nowakowski - prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum i członek Rady Muzeum, Magdalena Staniszkis - sędzia konkursowy SARP, Maciej Miłobędzki - sędzia konkursowy SARP, Jerzy Grochulski - architekt, Koordynator Zespołu Ekspertów SARP oraz Tomasz Janowski - dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.
 

Zobacz także: