Nowości wydawnicze 2020

  • Nowości wydawnicze 2020
    grafika: Iga Winczakiewicz

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wydaje książki. Oto nowości naszego wydawnictwa.

Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993. Stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa

Jakub Banasiak

Tematem książki Jakuba Banasiaka „Proteuszowe czasy" są przeobrażenia państwowego systemu sztuki w schyłkowym PRL i w początkach transformacji ustrojowej.

Książka Jakuba Banasiaka otwiera wspólną serię wydawniczą Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Nowe Historie Sztuki. Seria wprowadza nowe perspektywy badawcze do historii sztuki polskiej XX i XXI wieku. Jej celem jest przekraczanie tradycyjnych granic dyscypliny, a także budowanie szerszej, międzynarodowej platformy wymiany myśli między środowiskami i instytucjami sztuki oraz pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistyki. Seria proponuje ujęcie bliskie historii społecznej. Wspiera rozwijanie badań podstawowych oraz rewizję utrwalonych narracji historycznych poprzez wprowadzanie nowych perspektyw, ośrodków, postaci, dzieł czy obszarów tematycznych.

Więcej informacji tu.

And Warren Niesłuchowski Was There. Ontological nomad, guest, host, ghost

red. Sina Najafi, Joanna Warsza

Książka w języku angielskim, poświęcona jednemu z najbardziej ekscentrycznych, charyzmatycznych i dyskretnych obywateli świata i świata sztuki. Warren Niesłuchowski (1946–2019) był ontologicznym wagabundą, tłumaczem-poliglotą, samoukiem i erudytą, uważnym towarzyszem artystów, networkerem bez statusu, chodzącą bibliografią i świadkiem ważnych wydarzeń – nie tylko w świecie sztuki. Przez ostatnich 16 lat życia nie miał własnego domu – podróżował z kontynentu na kontynent i od miasta do miasta, pojawiając się jako gość w domach przyjaciół według własnego, nieznanemu nikomu grafiku. Sam Warren mawiał, parafrazując Derridę, że wiedzie życie jako „guest, host, ghost“.

Książka wydana z Cabinet Books.

Więcej informacji tu.

Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi

Joanna Krakowska 

Ta książka to wycinek historii performansu, historii queeru, historii Nowego Jorku, historii kontrkultury i zarazem popkultury. Wycinek trochę inny niż te najbardziej znane i najczęściej opowiadane, bo więcej tu kobiet, a mniej muzyki, więcej teatru, a mniej Warhola, choć i teatr nie ten, co zwykle. Opowiada o historii odmieńczego performansu (słowo to rozumiane jest tu bardzo szeroko) na Manhattanie – na scenie, w piwnicy, w klubie i na ulicy – od lat sześćdziesiątych po dziewięćdziesiąte, z wycieczkami w przyszłość i w przeszłość, a nawet do Polski.

Książka wydana z Wydawnictwem Karakter.

Więcej informacji tu.

Historie filmu awangardowego. Od dadaizmu do postinternetu

red. Łukasz Ronduda, Gabriela Sitek

Kompleksowe ujęcie głównych nurtów awangardy filmowej, które ukształtowały historię kina i miały zasadniczy wpływ na historię sztuki – od lat 20. XX wieku do lat 2000. Znakomici znawcy i badaczki kina oraz sztuk wizualnych poruszają się w książce po rozległym terytorium: od dadaistów i surrealistów po kino-sztukę i postinternet. Najchętniej – po jego obrzeżach, pisząc, czasem po raz pierwszy tak obszernie na gruncie polskim, o zapomnianych pionierkach kina Wielkiej Awangardy, wczesnej awangardzie amerykańskie, kinie letrystycznym, sytuacjonistycznym czy queerowym, czarnym feminizmie, perspektywie postkolonialnej czy o kinie jako narzędziu krytyki obrazów kształtujących zbiorową świadomość wizualną.

Książka wydana z Fundacją OkonakinoKorporacją Ha!art.

Więcej informacji tu.

Zapowiedzi wydawnicze na 2021 rok:
 

Agata Pietrasik, „Art in a Disrupted World: Poland 1939–1949”
Łukasz Ronduda, Tomasz Szerszeń (red.), „Oświecenie, czyli tu i teraz”
 

Zapraszamy do współpracy nowych autorów i nowe autorki! Propozycje wydawnicze prosimy kierować na adres: wydawnictwo@artmuseum.pl
 

Zobacz także: