Nowe prace w kolekcji Muzeum
zakupione w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Nowe prace w kolekcji Muzeum

  kadr z filmu Diane Severin Nguyen "IF REVOLUTION IS A SICKNESS"

W 2022 roku ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego - w ramach programu „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zakupiono 9 dzieł.


Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozbudowywana jest w dwóch obszarach: w relacji do historycznych awangardowych tradycji artystycznych 2 poł. XX w. oraz do nowych tendencji artystycznych, właściwych dla sztuki naszych czasów i wpisujących się w debaty na temat współczesności. Zbiór ten służy kształtowaniu przestrzeni do dialogu, budowania znaczeń i analizy zjawisk zarówno z obszaru sztuki, jak i innych dyscyplin związanych z kulturą współczesną, przede wszystkim nauk społecznych.


W roku 2022 do kolekcji pozyskano dzieła następujących artystek i artystów:

 • Dora Budor
 • Sylvie Fleury
 • Karolina Jabłońska
 • Sandra Mujinga
 • Karol Palczak
 • Mariela Scafati
 • Diane Severin Nguyen
 • Cecilia Vicuna

 

Wybór nowych prac do kolekcji wiąże się z edukacyjnym wymiarem działalności instytucji. Muzeum koncentruje się na budowaniu zbioru znaczących dzieł twórców sztuki współczesnej, który wyraża różnorodność mediów i artystycznych postaw. Tym samym obrazuje on dynamikę uczestnictwa artystów w życiu społecznym, obiegu informacji i rozwoju technologii naszych czasów. Jednym z głównych zadań towarzyszących budowie kolekcji jest naukowe opracowanie i wpisanie dziedzictwa wybitnych polskich twórców XX i XXI w. w międzynarodowy kanon.  

Nowe prace w kolekcji Muzeum: