Nowe prace w kolekcji Muzeum
zakupione w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Nowe prace w kolekcji Muzeum

  Martyna Czech, "Pożegnanie", 2016

W 2019 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zakupiono 71 dzieł.

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozbudowywana jest w dwóch obszarach: w relacji do historycznych awangardowych tradycji artystycznych 2 poł. XX w. oraz do nowych tendencji artystycznych, właściwych dla sztuki naszych czasów i wpisujących się w debaty na temat współczesności. Zbiór ten służy kształtowaniu przestrzeni do dialogu, budowania znaczeń i analizy zjawisk zarówno z obszaru sztuki, jak i innych dyscyplin związanych z kulturą współczesną, przede wszystkim nauk społecznych.

W roku 2019 do kolekcji pozyskano dzieła następujących artystów:

 • Elżbieta i Emil Cieślarowie,
 • Mateusz Choróbski,
 • Martyna Czech,
 • Teresa Gierzyńska,
 • Petrit Halilaj,
 • Jolanta Marcolla,
 • Iwona Mysera,
 • Jerzy Stajuda,
 • Vivian Suter.

Wybór nowych prac do kolekcji wiąże się z edukacyjnym wymiarem działalności instytucji. Muzeum koncentruje się na budowaniu zbioru znaczących dzieł twórców sztuki współczesnej, który wyraża różnorodność mediów i artystycznych postaw. Tym samym obrazuje on dynamikę uczestnictwa artystów w życiu społecznym, obiegu informacji i rozwoju technologii naszych czasów. Jednym z głównych zadań towarzyszących budowie kolekcji jest naukowe opracowanie i wpisanie dziedzictwa wybitnych polskich twórców XX i XXI w. w międzynarodowy kanon.

Nowe prace w kolekcji Muzeum: