Nabór do nowej edycji programu „Formy podstawowe”
wystawa sztuki współczesnej w twojej szkole podstawowej

  • Nabór do nowej edycji programu \

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego ogłaszają nabór do trzeciej edycji programu “Formy podstawowe”. Wyłonione w naborze placówki edukacyjne otrzymają zestaw dzieł sztuki i instrukcji, dzięki którym w szkołach będa mogły powstać wystawy sztuki współczesnej. 

„Formy podstawowe” to cykliczny, artystyczno-edukacyjny program Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego. Adresowany jest do nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych, pracujących z uczniami klas 4-8, z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców, widzących w edukacji artystycznej narzędzie do uruchomienia kreatywnej energii, budowania sprawczości i samodzielnego myślenia. Tegoroczną edycję kierujemy do 10 szkół z województwa mazowieckiego oraz 5 szkół wybranych przez instytucje partnerskie w całej Polsce.
Nabór szkół do nowej edycji programu trwa do 17 kwietnia 2023 roku.

Zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz on-line dostępny na stronie: https://bit.ly/FormyPodstawowe-3edycja

Czym są „Formy podstawowe”?
 

Program “Formy podstawowe” to mobilna wystawa dostarczana do szkoły w specjalnie zaprojektowanym pudełku. Wewnątrz niego znajdują się przygotowane przez artystki i artystów instrukcje wykonania dzieł sztuki. Jest to „uśpiona” wystawa, która dzięki procesowi edukacyjnemu, wyobraźni i wspólnemu działaniu budzi się i powstaje w kształcie nadanym przez uczniów, wspieranych przez kadrę nauczycielską i zespół edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W tegorocznej edycji pudełko zawierać będzie ćwiczenia, narzędzia i instrukcje stworzone przez 8-10 artystek i artystów z różnych krajów, zajmujących się takimi dziedzinami sztuki jak rzeźba, malarstwo, instalacja czy performans.
Zrealizowane w szkołach, na podstawie instrukcji artystek i artystów „Form podstawowych”, prace mogą stać się pomocami dydaktycznymi, dekoracją, wydarzeniem lub częścią infrastruktury szkolnej. Decyzja o miejscu zainstalowania, sposobie wykonania i funkcji będzie podejmowana przez zespół szkolny pracujący nad wystawą i w relacji do przestrzeni szkoły. Programowi towarzyszy strona internetowa, która zbiera wypracowane materiały edukacyjne oraz teksty o zastosowaniu sztuki w życiu szkoły.

Za pomocą „Form podstawowych” stawiamy sobie pytania: co możemy zrobić ze sztuką? Czym może być wystawa? Czego możemy się nauczyć od artystek i artystów? Czy poprzez kontakt ze sztuką powstaje wiedza? I w końcu: jak rozumieć sztukę lub jak czerpać przyjemność z jej niezrozumienia?

Kto może wziąć udział w programie “Formy podstawowe”?


“Formy podstawowe” kierujemy do nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą realizować z uczniami działania związane ze sztuką, jednak niekoniecznie prowadzą zajęcia ze sztuki, plastyki czy muzyki. Na podstawie zgłoszeń wyłoniona zostanie zróżnicowana grupa szkół, tak by program mógł zaistnieć w różnych warunkach. Program wymaga zaangażowania czasowego i doświadczenia w działaniu projektowym, dlatego w formularzu naboru prosimy o odpowiedź na pytania, które pomogą nam wyłonić odpowiednią grupę nauczycielek/nauczycieli. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w programie pełnią rolę szkolnego koordynatora i za powierzone w programie obowiązki otrzymują od organizatorów wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto. Do wspólnego działania można zaprosić inne osoby z grona pedagogicznego, które chcą towarzyszyć uczniom i uczennicom w realizacji działania artystycznego.

Czego oczekujemy od szkolnych koordynatorów i koordynatorek programu
 

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanie zgody dyrekcji szkoły. Zakwalifikowanych nauczycieli zaprosimy na zapoznawcze spotkanie online. Będzie to okazja do poznania innych szkolnych koordynatorów/ek i muzealną edukatorkę, z którą szkoła będzie w stałym kontakcie.

Drugim krokiem jest stworzenie grupy projektowej w szkole. Skład grupy jest po stronie nauczyciela/nauczycielki. Rekomendujemy grupy złożone z osób w różnym wieku, oraz łączenie już aktywnych uczniów i uczennic z tymi, którzy dopiero poszukują swoich zainteresowań. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 10 osób i być gotowa na działanie odbywające się poza harmonogramem lekcji.

Trzecim krokiem są twórcze działania z instrukcjami artystów i artystek. Na początku tego procesu pomoże w tym muzealna edukatorka, która przeprowadzi w szkole warsztaty wprowadzające. Kolejne działania należą do szkolnego koordynatora i zespołu uczniów i uczennic. Całość działań powinna zakończyć się szkolnym wernisażem wystawy. Marzy nam się, aby z „Formami podstawowymi” zapoznała się cała szkoła.

Z kim będę współpracował/a ?


Każda szkolna odsłona „Form podstawowych” jest inna, podobnie jak szkoły, które biorą udział w tym programie. Dlatego przed rozpoczęciem pracy chcemy się lepiej poznać i porozmawiać o potrzebach i wzajemnych oczekiwaniach. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy grupę doświadczonych edukatorek, na co dzień związanych ze światem sztuki współczesnej i edukacji muzealnej. To one przyjadą do szkoły z wizytą studyjną, a następnie w trakcie kilku spotkań na miejscu poprowadzą warsztaty dotyczące trzech wybranych prac z pudełka. Będą też służyć bieżącym wsparciem, m.in. szkolny koordynator/ka odbędzie z edukatorką cztery spotkania konsultacyjne online, w okresie samodzielnej pracy z grupą.

Co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy?
 

Wiemy, że temat sztuki nowoczesnej może budzić pewne obawy. Czasami trudno jest się poruszać po morzu nieznanych nazwisk, prądów artystycznych czy terminów. Dlatego w tegorocznej edycji organizujemy wyjazd na letni plener artystyczny, edukacyjny cykl spotkań online “Akademia sztuki” oraz finałowe wydarzenie programu “Święto Form podstawowych” w Warszawie (na które zaprosimy szkolnego koordynatora/kę wraz z dwójką uczniów i uczennic). Udział w tych wydarzeniach jest obowiązkowy. Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty za wyjątkiem transportu.

Co otrzymam biorąc udział w programie?
 

Zgłaszając się do udziału w programie, Twoja szkoła otrzyma zestaw 10 instrukcji, gotowych prac lub ich elementów, stworzonych przez współczesnych artystów i artystki. Każda instrukcja składa się z kilku podstawowych wskazówek, które tworzą ramę działania. Zadaniem grupy jest ich twórcza interpretacja i znalezienie wspólnego pomysłu na realizację. Może być to np. seria rysunków na płycie boiska, rzeźba zwisająca z sufitu szkolnej świetlicy, wspólnie zagrany utwór lub nakręcony film. Dzięki temu można wczuć się w rolę artysty/artystki, a nawet więcej, wejść w głowę i ciało, powtarzając etapy procesu twórczego, które doprowadziły do stworzenia instrukcji.

Osoby zainteresowane materiałami z pierwszej i drugiej edycji zapraszamy na stronę programu: http://formy.artmuseum.pl

Ile trwa tegoroczna edycja?
 

III edycja programu „Formy podstawowe” potrwa od czerwca 2023 do maja 2024
Szczegółowy harmonogram znajdziesz w zakładce „Harmonogram”.
Zgłoszenie należy wysłać do 17 kwietnia 2023
za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie: https://bit.ly/FormyPodstawowe-3edycja

Ramowy harmonogram programu „Formy podstawowe”: 

 

2023:

27 marca-17 kwietnia:
Nabór szkół do III edycji programu
“Formy podstawowe”

24 kwietnia:
Ogłoszenie wyników naboru

27 kwietnia:
Informacyjne spotkanie on-line
otwierające III edycję

9 maja:
Akademia sztuki - zajęcia on-line
dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

6 czerwca:
Akademia sztuki - zajęcia on-line
dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

Czerwiec:
(umawiane indywidualnie z każdą szkołą):
Wizyty studyjne edukatorek muzealnych w szkołach

7-9 sierpnia:
Plener letni dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

Wrzesień-październik:
(umawiane indywidualnie z każdą szkołą):
Warsztaty edukatorek w szkołach

3 października:
Akademia sztuki - zajęcia on-line
dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

13 listopada:
Akademia sztuki - zajęcia on-line
dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

2024:

Października 2023 - maj 2024
Indywidualna praca grup z tematami i dziełami tegorocznej edycji

styczeń (data do ustalenia):
Akademia sztuki - zajęcia on-line dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

16 lutego:
Spotkanie półroczne on-line

marzec (data do ustalenia):
Akademia sztuki - zajęcia on-line dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

13 maja:
Święto Form podstawowych - wydarzenie kończące program  

Nauczycielki z poprzednich edycji o “Formach podstawowych”


„Najbardziej zaskoczyły mnie dojrzałość i szacunek dzieci do drugiej osoby. Podczas warsztatów z edukatorką, te wartości były kluczową kwestią. Na co dzień dzieci nie były ze sobą zżyte, natomiast projekt pozwolił im się zintegrować.”
Kinga Wiecha, nauczycielka z Zespołu Szkół im. W. Kochowskiego w Goleniowach

„Zaskoczyła mnie otwartość dzieci, ich kreatywność. Zadania, które dla mnie wydawały się trudne, dla uczniów i uczennic okazywały się łatwe. Podziwiam ich umiejętność w tworzeniu postulatów i odwagę w ich przekazywaniu; sami napisali podanie do pani dyrektor i osobiście jej wręczyli. Dzieci pokazują nam, że system edukacji potrzebuje wielu zmian. One potrafią o tym mówić, jeśli się z nimi na ten temat rozmawia.”
Małgorzata Sokołowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

„Na początku dzieci obawiały się, że sobie ze sztuką nie poradzą. Szybko jednak okazało się, że na zawarte w pudełku polecania nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Dzieci bardzo szybko zaangażowały się w ćwiczenia, nie mogły się doczekać kolejnych spotkań. Zaskoczyło mnie to, że działania artystyczne bardzo otworzyły uczniów i uczennice emocjonalnie. Jest to ważna forma aktywności, która uwrażliwia i integruje, potrzebna również w szkole.”
Magda Trusz, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr w Tarnowie

Masz do nas pytania?
 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące „Form podstawowych” i wytłumaczymy na czym polega program i działania, które Twoja szkoła może w nim realizować.
Napisz do nas: marta.przybyl@artmuseum.pl