Muzealny think-tank
Postwzrost w muzeach

  • Muzealny think-tank

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszają muzealników i muzealniczki z całej Polski, a także osoby zainteresowane tematyką postwzrostu w kulturze do udziału w kolejnej edycji „Muzealnego think-tanku”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 maja pod adresem: mkonopka2@polin.pl
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

„Muzealny think-tank” jest prowadzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2014 roku. Jego celem jest tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Think-tank jest platformą wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także przestrzenią na wspólną dyskusję wokół wątpliwości i pytań. Każda edycja jest poświęcona innemu tematowi – są to zazwyczaj zagadnienia niedoreprezentowane na innych muzealnych forach lub dopiero rodzące się w refleksji muzealnej i wymagające zmapowania. Program think-tanku jest współtworzony przez uczestników i uczestniczki, a kolejne spotkania i wytwarzanie wiedzy mają charakter kolektywny i procesowy.

Obecna edycja projektu powstała we współpracy dwóch muzeów, które postanowiły zainicjować wspólną rozmowę na temat postulatów postwzrostu – w tym redukcji produkcji i konsumpcji, sprawiedliwego dzielenia się i zarządzania zasobami – oraz możliwości ich adaptacji w świecie muzealnym. Szczególny czas kryzysu klimatycznego oraz ostatnie doświadczenia pandemii wskazują na konieczność przeformułowania dotychczasowych sposobów funkcjonowania obszaru kultury, w tym wypracowania nowych/innych modeli działania muzeów.

Podczas „Muzealnego think-tanku” przyjrzymy się, co oznacza dziś w muzealnictwie „rozwój” i „wzrost”, jakie skutki wynikają dla muzeów z tych definicji? Zapoznamy się z ideami postwzrostu/ dewzrostu, dowiemy się, skąd się wzięły te pojęcia i jakie wartości za nimi stoją. Na podstawie przykładów różnorodnych inicjatyw oraz wspólnych poszukiwań postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak idee postwzrostu można przekładać na praktykę muzealną – i co to może nam dać? Przyjrzymy się postwzrostowym postulatom, uwzględniając ich różnorodne wymiary: ekonomiczny, społeczny, polityczny, ekologiczny, a także możliwościom realizacji tych paradygmatów zarówno wewnątrz instytucji, w działaniach oddolnych, jak i w międzysektorowych współpracach. Celem będzie wspólne zaprojektowanie narzędzi i rozwiązań oraz wypracowanie prototypów działania muzeów przyszłości, rewidujących dotychczasowe rozumienie „rozwoju” i „wzrostu” w kulturze.

Zapraszamy pracowników i pracowniczki muzeów oraz osoby zainteresowane tematyką postwzrostu w kulturze do wspólnej refleksji. Podczas kolejnych zjazdów przyjrzymy się inspirującym teoriom, wymienimy się praktykami i perspektywami, wypracujemy wspólne rekomendacje. Zwieńczeniem edycji będzie cyfrowa publikacja dotycząca tytułowego zagadnienia.

Terminy zjazdów:

24-25 maja 2021 (I zjazd, online)
17-18 czerwca 2021 (II zjazd, Muzeum POLIN, Warszawa/ online)
20-21 września 2021 (III zjazd, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa/ online)
14-15 października 2021 (IV zjazd, Muzeum POLIN, Warszawa/ online)

UWAGA: Jeśli ze względu na pandemię koronawirusa zjazdy nie będą mogły odbywać się w siedzibach muzeów, spotkania będą odbywały się w formie hybrydowej lub online, w powyższych terminach.

Informacje:

- Zjazdy na żywo będą obejmowały maksymalnie 8 godzin, zjazdy online maksymalnie 6 godzin (w tym przerwy kawowe i obiadowe).
- Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i obejmuje ok. 30 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy i organizatorki zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.
- W przypadku spotkań w siedzibach muzeów, organizatorzy i organizatorki zapewniają uczestnikom i uczestniczkom posiłki i materiały warsztatowe, nie zwracają kosztów dojazdu i noclegu.
- Zjazdy „Muzealnego think-tanku” są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że nie opuszczą więcej niż jeden zjazd.

Zobacz także: