Living with Ghosts: Legacies of Colonialism and Fascism
Red. L'Internationale Online

  • Living with Ghosts: Legacies of Colonialism and Fascism

„Żyjąc wśród duchów: dziedzictwo kolonializmu i faszyzmu” to konstelacja esejów, rozmów i obrazów, opublikowana na platformie L'Internationale Online, ukazująca sposób, w jaki dziedzictwa kolonializmu i faszyzmu odbijają się w naszej dzisiejszej rzeczywistości.

Bodźcem do stworzenia tego wydania było pytanie o to, czy możliwe byłoby prześledzenie relacji pomiędzy przemocą kolonializmu, koszmarem faszyzmu i dzisiejszymi formami rasizmu, identytaryzmu i populizmu - czegoś, co z początku nazwaliśmy „wątkiem” kolonializmu-nacjonalizmu-faszyzmu.

Tendencje te są namacalne we współczesnej niepewności politycznej wyrażonej w tym zbiorze tekstów. Każdy z autorów przygląda się specyfice swojego otoczenia z perspektywy swoich doświadczeń życiowych, swojej działalności artystycznej czy spostrzeżeń dotyczących otoczenia kuratorskiego. Starają się zachować miejsce na krytyczne zaangażowanie i krytykę polityczną. To wydanie porusza też kwestię warstw uwarunkowań historycznych, które wpływają na stan „przynależności” i „suwerenności” (a nawet „obywatelstwa” jako spornego stwierdzenia) w Europie. Ze zbioru tekstów i obrazów wysuwa się wniosek, że zwrócenie w kierunku prawicowym nie jest nagłym ani zaskakującym zdarzeniem, zbyt często w dzisiejszym społeczeństwie określanym jako „niewytłumaczalne zjawisko”. Autorzy widzą to jako powolny, równomierny ruch oparty o wydarzenia historyczne oraz odniesienia polityczne, które nie zostały rozstrzygnięte i powróciły, tym razem poprzez oportunizm napędzany strukturami kapitalistycznymi łączącymi Europę, Rosję i Amerykę. Każdy materiał to studium przypadku, w którym zauważane są schematy przemocy i nierówności znane ze struktur politycznych kolonializmu i faszyzmu.

Publikacja w języku angielskim dostępna jest w formacie PDF oraz EPUB na stronie L'Internationale Online.

Rozdziały

1. Introduction
by Nick Aikens, Jyoti Mistry, Corina Oprea
2. On European 'Civilisation': Colonialism, Land, Lebensraum
by Gurminder K.Bhambra
3. A Conversation at Bamayak and Mabaluk, Part of the Coastal Lands of the Emmiyengal People
by Rex Edmunds, Elizabeth A. Povinelli
4. On White Innocence
by Gloria Wekker
5. i defied the lens so it struck us
by Quinsy Gario
6. Drinking from Our Own Wells Endarkened Feminist Epistemology as Praxis in a Persistent Economy of Lack
by Nkule Mabaso
7. What Haunts European Contemporary Politics: A Discussion with Walter Famler
by Jyoti Mistry
8. The Uncensored Censors: How We Say 'Appropriation' Now?
by Jelena Vesić
9. Towards an Anti-Fascist International: A View from Central and Eastern Europe
by Kuba Szreder
10. Biographies

Zobacz także: