Raport z konferencji
„Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku”

  • Raport z konferencji

Konferencja „Nigdy Więcej” (24–26 października 2019) stanowiła kulminacyjny moment programu publicznego wystawy pod tym samym tytułem, prezentowanej w Muzeum nad Wisłą w dniach 30 sierpnia - 17 listopada 2019 roku.

Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach unijnego programu Our Many Europes i we współpracy z koalicją europejskich muzeów „L'internationale”, z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W ciągu trzech dni odbyły się prezentacje i wykłady w dwóch blokach tematycznych: „Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” oraz „Internacjonalizm po końcu globalizacji”.

W ramach konferencji, w ciągu dwóch dni, referaty wygłosili dyrektorzy europejskich muzeów, badacze oraz praktycy. Trzeciego dnia odbyły się natomiast spotkania grup roboczych zrzeszających producentów kultury z całej Europy w celu zaproponowania i rozwoju praktycznych form oporu.

Prezentowany poniżej raport z konferencji ma na celu przedstawienie szerokiego zakresu głosów i perspektyw, które przyczyniły się do edukacyjnego i solidarnościowego wymiaru wydarzenia, prezentując wiedzę o faszyzmie, zarówno tym historycznym, jak i obecnym.

Raport stanowi część wydania #11 magazynu The Journal of Aesthetics and Protest.

Redakcja: Marsha Bradfield i Keep it Complex, ze wsparciem Kuby Szredera. 
Projekt graficzny: Keep it Complex

Zobacz także: