KOMUNIKAT
o rozpoczęciu prac przygotowawczych do budowy nowej siedziby Muzeum i wycince drzew

  • KOMUNIKAT

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w dniu 18 lutego 2019 roku rozpoczęło prace przygotowawcze do budowy swojej nowej siedziby na placu Defilad.

Teren działki został ogrodzony i jest przygotowywany do przekazania Generalnemu Wykonawcy. Obecnie prowadzone są prace porządkowe i planowane jest wycięcie jedenastu drzew kolidujących z inwestycją. Podczas prac nad projektem architektonicznym, wielokrotnie analizowano możliwość pozostawienia istniejących drzew na terenie działki, okazało się to jednak niemożliwe. Złożyły się na to: zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, trudne warunki posadowienia budynku nad stacją metra Centrum oraz wysoki stopień komplikacji sieci infrastruktury podziemnej biegnącej wzdłuż linii drzew.

Muzeum próbowało również doprowadzić do przeniesienia drzew w inne miejsce poza swoją działkę, jednak ze względu na linie kabli wysokiego napięcia przebiegające wśród korzeni drzew również to rozwiązanie zostało odrzucone.

W związku z tym Muzeum zmuszone było podjąć trudną decyzję o wycince. Była ona konieczna w celu zrealizowania planu budowy nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jako kompensację dla wyciętych drzew, Muzeum deklaruje posadzenie do końca 2022 roku na swoim terenie jedenastu dużych drzew o wysokości 15-18 m. Wybrany gatunek to glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos 'Sunburst').