Formy podstawowe na 3. Thailand Biennale

  • Formy podstawowe na 3. Thailand Biennale

    Helena Czernecka i Sebastian Cichocki

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie prezentować prace artystyczne z programu „Formy podstawowe” na 3. Thailand Biennale, które odbywa się w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii.


Formy podstawowe to cykliczny program / wystawa skierowana do dzieci, młodych dorosłych i rodzin. Formy są realizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundację EFC. Od 2020 roku powstają nowe prace artystyczne (najczęściej w postaci instrukcji i partytur), które w każdej chwili mogą przekształcić się w wystawę w szkole, w kształcie wybranym przez uczniów. Po raz pierwszy program ten będzie prezentowany poza Polską.

Formy podstawowe podczas Thailand Biennale powstają jako eksperyment dotyczący samego formatu wystawy i modeli współpracy międzynarodowej. Do Tajlandii podróżują idee, a nie materiały i dzieła, ramy czasowe wystawy są elastyczne (niektóre ze zrealizowanych prac zostaną w Chiang Rai na długo lub też będą rekonstruowane w przyszłości). Publicznością są lokalni mieszkańcy, najczęściej dzieci ze szkół podstawowych.

Wystawa złożona jest z serii warsztatów, procesów, działań, happeningów, osiągając swój punkt kulminacyjny w dniu zamknięcia wystawy. Można odnaleźć ją w dwóch budynkach: Chiang Rai Creative City Center w Chiang Rai oraz Baan Mae Ma School w Chiang Saen, a w późniejszych miesiącach w wybranych szkołach podstawowych w regionie.

W projekcie biorą udział: Marta Przybył (edukatorka MSN-u), Alicja Czyczel (choreografka i edukatorka), Maciej Siuda (architekt) oraz zespół kuratorski w składzie: Helena Czernecka i Sebastian Cichocki. W programie w Tajlandii wykorzystywane są instrukcje, partytury i prace następujących artystek i artystów: Alicja Bielawska, Kasper Bosmans, Adriano Costa, Dora García, Gabo Camnizter, Veronika Hapchenko, Edith Karlson, Sharon Lockhart, Krzysztof Maniak, Mikołaj Moskal, Ahmet Öğüt, Joanna Piotrowska & Bożka Rydlewska, Laure Prouvost oraz Katarzyna Przezwańska.

Biennale jest organizowane przez Ministerstwo Kultury Tajlandii, za każdym razem w innym regionie kraju. Pierwsze biennale odbyło się w Krabi (2018), drugie w Korat, (2021), a trzecie odbywa się w Chiang Rai (2023–2024). Dyrektorami artystycznymi, na których zaproszenie organizowany jest program MSN-u są Rirkrit Tiravanija i Gridthiya Gaweewong.
 

Zobacz także: