Finał Archiwum Historii Mówionych Nowoczesności

  • Finał Archiwum Historii Mówionych Nowoczesności

6 czerwca na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zostanie udostępniona finałowa odsłona Archiwum Historii Mówionych Nowoczesności. Z tej okazji zapraszamy na publiczną prezentację wieńczącą wspólny projekt badawczy Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dawnego Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną).

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca o godzinie 18:00 w Auli na II piętrze budynku Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich ASP przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Wydarzenie poprowadzi Magdalena Drągowska. Wezmą w nim udział teoretycy: prof. Luiza Nader, prof. Agnieszka Popiel, dr Piotr Filipkowski, dr Piotr Słodkowski oraz studenci: Weronika Orłowska, Małgorzata Głuchowska, Kalina Sendułka i Jan Prange-Barczyński.

W zbiorze Archiwum Historii Mówionych Nowoczesności znajdują się rozmowy biograficzne z 52 osobami, a łączna długość udostępnionych materiałów dźwiękowych i filmowych wynosi 125 godzin.

Projekt powstał w efekcie rozmów Magdaleny Drągowskiej i Roberta Jarosza z Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej (AAiA MSN) z profesorem Waldemarem Baraniewskim, profesorą Luizą Nader i doktorem Piotrem Słodkowskim (WBASK ASP). U jego podstaw leży potrzeba wypracowania nowych metod badania sztuki nowoczesnej, w tym usankcjonowania narzędzia badawczego, jakim jest oral history (historia mówiona), w powojennej historii sztuki oraz potrzeba udokumentowania opowieści artystek i artystów, krytyczek i krytyków sztuki.

Zobacz także: