Dotacja z programu „Kolekcje” (2015)
Priorytet: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”

  • Dotacja z programu \

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otrzymało w 2015 roku dotację z programu „Kolekcje”, priorytet: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”.

Kwota wydatkowanej dotacji: 2469794,59 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.