Dominika Olszowy
„Kamyk na dnie galarety”

  • Dominika Olszowy
    Fot. Daniel Chrobak
  • Dominika Olszowy

    Fot. Daniel Chrobak

Kamień wiele obiecuje, przede wszystkim trwałość i moc. Warszawskie pomniki uczą nas jednak, że odgrywający władczość i spójność monument może się zmieniać, jego byt jest niepewny, a kondycja w najlepszym razie zmienna.

Pomnikowa porażka, niezależnie od definicji, zdarza się z pewnością częściej niż monumentalny sukces. Jakie zatem mielibyśmy pomniki, gdyby te rozpoznania po prostu przyjąć do wiadomości, zgodzić się z faktami, a może wręcz je afirmować? Zamiast poszukiwać rzekomo stałej i zamkniętej formy reprezentacji historii, postawić na żywy podmiot?

Dominika Olszowy używa materiałów i rozwiązań wywodzących się z tradycji radykalnie innych niż rzeźba pomnikowa i architektura reprezentacyjna. Miejsce postumentu zajmuje scena, którą w tym przypadku staje się sam plac, w dekoracje zmienia się zaś niespójna architektura centrum miasta. Zamiast spetryfikowanej figury pojawia się pantomima, w miejsce słowa – gest i rekwizyt obsługiwany przez ulicznego mima. Punktem wyjścia dla prezentowanych historii są obiekty inspirowane nieistniejącymi już realizacjami pomnikowymi Stanisława Sikory (1911–2000), rzeźbiarza działającego w trzech epokach, między innymi wywieziony z Warszawy w 2006 roku Pomnik Czynu Chłopskiego. W rękach mima przedmioty działają jak klucze otwierające kolejne opowieści.

Postać mima, kostium, ulotny gest i rekwizyt – to elementy zaczerpnięte z tradycji teatrów ulicznych, ludowych form opowiadania praktykowanych w przestrzeni miast, często w pobliżu spiżowych pomników. Odtwarzane na życzenie, po wrzuceniu monety, wymagają interakcji ze strony widzów, zmieniając hierarchię wpisaną w monumentalną relację wymuszającą zwykle przyjęcie treści bez dyskusji. Mim, obecny na placu w różnych momentach trwania festiwalu, odtwarza występ za każdym razem nieco inaczej, wpisując podatność na zmiany w samą istotę przekazu historycznego. Historia w geście i zaktualizowanej ludowej formie teatralnej rządzić się musi własnymi prawami. Nie obowiązują tu tradycyjne akademickie standardy, w zgodzie z którymi pewnych narracji po prostu nie dałoby się opowiedzieć. Historia w wersji mima otwiera się w zamian na świat codzienności, na nieoficjalne formy i tryby wypowiedzi, na odmienne sposoby przeżywania (cielesnego, emocjonalnego) i zestawy tematów oraz powiązań, które nie mogłyby się tak wyraźnie ukazać w kamieniu czy brązie. Zbiór prezentowanych opowieści krąży wokół kategorii porażki jako elementu życia artysty i jego pomnikowej twórczości, ale też porażki jako charakterystycznej cechy procesów historycznych nieobecnej w spiżowym krajobrazie. 

Wykonanie: Jerzy Klonowski, mim i aktor

Godziny performansu:

17:00-19:00

Daty performansu:

11.10.2019
12.10.2019
13.10.2019
18.10.2019
19.10.2019
20.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
1.10.2019
2.10.2019
3.10.2019

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

Cykl WARSZAWA W BUDOWIE 11Pomnikomania ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Wernisaż Otwarcie wystawy„Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
16:30 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie po wystawie„Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Dyskusja Dominujące, przeciętne i przeoczonejakie pomniki budują warszawski krajobraz? ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Poniedziałkowe oprowadzaniepo wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
17:00 Warsztaty Przestrzeń miejska przestrzenią edukacjiWarsztaty dla środowiska edukacyjnego ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Wtorek z pomnikamiOprowadzanie po wystawie „Pomnikomania” ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
15:00 Spacer Fotospacer z Rafałem Milachem ul. Filipiny Płaskowickiej w Warszawie
,