Aktualne rekrutacje wolontariuszy
do programu Muzeum Dostępne

 • Aktualne rekrutacje wolontariuszy

W tym miejscu znajdą Państwo informacje dotyczące aktualnych naborów wolontariackich.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza osoby, którym bliska jest idea dostępności kultury do wolontariatu w ramach programu Muzeum Dostępne.

Program Muzeum Dostępne ma zapewnić możliwość korzystania z oferty Muzeum osobom o różnorodnych potrzebach. W ramach programu prowadzimy spotkania nakierowane na potrzeby grup mających utrudniony dostęp do kultury, m.in. osób z niepełnosprawnościami. Staramy się również odpowiadać na zapotrzebowania zgłaszane przez indywidualnych zwiedzających i zwiedzające.

Zadania

 • asysta w dotarciu na wydarzenia i przy poruszaniu się wewnątrz budynku
 • aktywne, wspierające uczestnictwa w wydarzeniach
 • pomoc w promocji wydarzeń w ramach programu (rozwieszanie plakatów, wysyłanie powiadomień, dzwonienie do stałych uczestników i uczestniczek)
 • informowanie o Muzeum Dostępnym podczas konferencji, dni otwartych i innych prezentacji publicznych
 • uczestnictwo w spotkaniach roboczych, udział w krytycznej dyskusji na temat dostępności Muzeum

Ile czasu?

W zależności od harmonogramu wydarzeń do 10 godzin w miesiącu.

Minimalny wiek wolontariusza

17 lat

Dodatkowe wymagania

Poszukujemy osób:

 • tolerancyjnych i ciekawych różnorodności,
 • chcących działać na rzecz udostępnienia kultury,
 • zainteresowanych sztuką współczesną,
 • dysponujących czasem, by uczestniczyć w spotkaniach zespołu i wydarzeniach w ramach programu.

Potrzeby osób korzystających z programy są różne, dlatego również nasz zespół musi być różnorodny. Daj nam się poznać!

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

 • wiedzę z zakresu dostępności kultury
 • bezpośrednie poznanie działań mających na celu poszerzenie dostępności rozwijającego się muzeum
 • pracę w zespole innych osób zaangażowanych w dostępność kultury
 • merytoryczną opiekę podczas trwania wolontariatu
 • uczestnictwo w szkoleniach do bieżących wystaw
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie wolontariatu (w ramach wolontariatu można odbyć praktyki studenckie).

Szczegóły oferty na stronie www.ochotnicy.waw.pl

Zobacz także: