19. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

  • 19. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Poznajcie finalistki i finalistów tegorocznej Artystycznej Podróży Hestii!

Dobiegł końca drugi etap 19. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Tegoroczna odsłona konkursu okazała się być wyjątkowa pod wieloma względami – z uwagi na zagrożenie epidemiczne wydłużył się okres nadsyłania prac, zmieni się także formuła wystawy finałowej. Finaliści i finalistki nie mają jednak powodów do obaw: wręcz przeciwnie, nowa rzeczywistość ma do zaoferowania zdecydowanie więcej.

Rozpoczynając nabór prac do konkursu postawiliśmy pytanie – przed potencjalnymi uczestni(cz)kami, ale i przed nami samymi – o obraz współczesnej rzeczywistości, w której z przesytu bodźców i wszechobecnego szumu informacyjnego każdy z nas usiłuje odsiać to, co naprawdę ważne, znaczące, nasze własne. Trwająca od miesięcy niecodzienna sytuacja w kraju i na świecie dała młodym artystkom i artystom jeszcze więcej sposobności do przemyślenia, pogłębienia, a nawet przewartościowania własnych poszukiwań tak w obrębie sztuki, jak również innych sfer życia.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, w porozumieniu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zdecydowała się przełożyć wystawę finałową 19. edycji na pierwszą połowę roku 2021. Decyzja ta podyktowana jest ciągłą niepewnością, z którą mierzymy się codziennie, ale wynika także z odpowiedzialności, uważności i niechęci do półśrodków. Nowa rzeczywistość wymaga szybkiej adaptacji oraz wrażliwości na zmiany – z tego też względu chcemy w najbliższych miesiącach stworzyć dla finalistów i finalistek otwartą platformę do dyskusji, edukacji i wymiany doświadczeń. Wraz z kuratorami Muzeum sztuki Nowoczesnej pozwolimy artyst(k)om zaprezentować się szerokiemu gronu odbiorców, nawiązać dialog z publicznością, wykorzystując do tego social media i kanały internetowe. Dodatkowo, każdy z finalistów i finalistek odbędzie indywidualną konsultację online z kuratorami z partnerskich ośrodków rezydencyjnych (Wilno, Nowy Jork). Wierzymy, że wymiana doświadczeń, myśli i emocji jest kluczowa do stworzenia nowego świata. Wyjątkowa sytuacja, w której obliczu stanęliśmy, jest okazją do pogłębiania doświadczeń, do zaoferowania czegoś więcej – nie tylko artyst(k)om, ale każdemu, kto wykaże chęć ruszenia naprzód.

Wystawa finałowa i wybór laureatów 19. i kolejnej, 20. edycji konkursu Artystycznej Podróży Hestii odbędą się w tym samym czasie: w pierwszej połowie 2021 roku. Finaliści i finalistki obu edycji będą mieli szansę na wygranie nagród, w tym rezydencji artystycznych w jednym z dwóch prężnych ośrodków rezydencyjnych: Nowym Jorku lub Wilnie. Ponadto, na laureata lub laureatkę nagrody specjalnej czeka komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia. Połączenie dwóch edycji to interesujący dwugłos, dający wgląd w kondycję młodej sceny artystycznej świata postpandemicznego.

Finaliści i finalistki 19. edycji konkursu APH (w kolejności alfabetycznej):

Natalia Galasińska, Veronika Hapchenko, Maja Janczar, Agata Jarosławiec, Adam Kozicki, Anna Kwiatkowska, Małgorzata Mycek, Michał Myszkowski, Grażyna Monika Olszewska, Karolina Pawelczyk, Anna Rutkowska, Ewelina Węgiel, Jan Eustachy Wolski, Bożena Wydrowska, Katarzyna Wyszkowska.

***

To, co wyróżnia konkurs APH spośród wielu innych konkursów artystycznych, to skupienie uwagi oraz zainteresowanie działaniami młodych twórców, którzy jeszcze nie opuścili murów uczelni. Istotną korzyścią dla uczestników jest także ocena pozaakademicka, jakiej poddane są ich prace. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są bowiem w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej i międzynarodowej scenie sztuki współczesnej. Wspierając niezależne poszukiwania twórcze studentów, organizator konkursu – Fundacja Artystyczna Podróż Hestii – zachęca w ten sposób do budowania własnej drogi artystycznej. Warto podkreślić, że konkurs APH to nie tylko formuła profesjonalnej selekcji i wyboru. To także rozbudowany program spotkań z publicznością, dialogu artysty z odbiorcą i łączenia różnych środowisk na polu sztuki. Każda z konkursowych wystaw finałowych pokazuje najbardziej aktualne problemy i tematy ważne dla najmłodszej generacji artystów.

***

Kontakt dla mediów:
Maja Wolniewska
telefon: +48 883-535-151
e–mail: maja.wolniewska@fundacjaaph.pl

Anna Palacz-Brzezińska
telefon: +48 665-382-430
e–mail: anna.palacz@fundacjaaph.pl

Informacja o Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych artystów polskich, między innymi poprzez organizowanie co roku ogólnopolskiego konkursu Artystyczna Podróż Hestii dla studentów IV i V roku wydziałów artystycznych wszystkich polskich uczelni. Fundacja prowadzi również wielopłaszczyznowy projekt art-brandingowy, który rozgrywa się wokół konkursu. W ten sposób realizuje konkretne działania edukacyjne, angażując na polu sztuki różne środowiska – zarówno artystyczne, ale też i biznesowe.

Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów do prywatnych kolekcji. Sprzyja temu realizowana przez Fundację APH idea „podróżującej kolekcji”. To rozrastający się z każdą nową edycją konkursu zbiór, który nie stygnie w klimatyzowanych ścianach magazynu, ale wyrusza cyklicznie w podróż po całej Polsce, odwiedzając galerie i muzea w mniejszych i większych miastach. Tak więc już nie tylko utalentowani studenci wyjeżdżają w świat. Swoją podróż odbywają również ich prace. A swoistą „podróżą” dla widzów staje się kontakt z twórczością młodych. Największym walorem wszystkich pokazywanych obiektów jest ich różnorodność – zarówno w sensie formalnym, ale też treściowym.

Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów poszczególnych edycji można oglądać cyklicznie w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy ul. Kostrzewskiego 1. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.

***

Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii

Artystyczna Podróż Hestii to konkurs powołany do życia w 2002 roku, zgodnie z ideą Piotra M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia, mecenasa sztuki. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju.

W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski. Rokrocznie jury składające się z artystów, kuratorów i galerzystów wyłania dwie najciekawsze osobowości artystyczne spośród zgłaszających się studentów czwartego i piątego roku wydziałów artystycznych uczelni polskich. Laureaci uzyskują możliwość odbycia rezydencji artystycznej w renomowanych ośrodkach: Residency Unlimited w Nowym Jorku, UPV Universitat Politècnica de València w Hiszpanii (w latach 2008-2017), a obecnie w centrum rezydencyjnym Rupert w Wilnie. Od 2014 roku uczestnicy konkursu starają się także o Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych już na etapie odkrywania talentów to świadomy wybór ERGO Hestii. Nawet jeśli to droga dłuższa i trudniejsza, późniejszy efekt wynagradza ten nieoczywisty wybór, dlatego utworzyliśmy Fundację Artystyczna Podróż Hestii, która w naszym imieniu prowadzi program mecenatu artystycznego. Fundacja promuje młodych polskich artystów – studentów uczelni i kierunków artystycznych. W ramach organizowanego od 2002 roku konkursu wspiera ich, organizując wystawy ich prac i fundując najlepszym programy stypendialne za granicą.

Od 2015 roku wspieramy rozwój kolejnego pomysłu Artystyczna Podróż na Instagramie, który pod patronatem ERGO Hestii promuje artystów fotografii mobilnej w ich naturalnym środowisku – Internecie. Inicjatywa Artystyczna Podróż promuje najzdolniejszych artystów zamieszczających zdjęcia na Instagramie i umożliwia im przeniesienie wirtualnej twórczości na ściany rzeczywistych galerii sztuki.
Niezmiennie ważną dla nas inicjatywą pozostaje sponsoring tytularny ERGO ARENY – hali będącej miejscem najważniejszych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, w których od początku działalności uczestniczyły niemal trzy miliony widzów.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 5 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl, You Can Drive oraz YU!.

Grupie zaufały 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Grupa ERGO Hestia kapitałowo jest związana z niemiecką Grupą ERGO, częścią globalnej rodziny biznesowej Munich Re, jednego z największych reasekuratorów na świecie. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Zobacz także: