Kolekcja

Yona Friedman (ur. 1923)

Yona Friedman karierę architekta, urbanisty, artysty i teoretyka rozpoczął we Francji w latach 50. Jest twórcą idei architektury mobilnej, czasowej, efemerycznej, na co wpływ miały zapewne jego doświadczenia uciekiniera wojennego i emigranta. W swoich manifestach podkreślał konieczność dostosowania architektury do ciągłych zmian, które narzuca rosnąca mobilność ludzi, chciał też, by architektura zapewniała im wolność wyboru sposobu życia. Te zainteresowania rozwinęły się w teorię miasta otwartego – wiszące miasto, Ville Spatiale, zbudowane miało zostać ponad istniejącymi miastami i osadami. Dziś, w czasach rozczarowania nieskutecznym planowaniem miejskim, te utopijne koncepcje znowu stały się aktualne i inspirujące, a pomysły Yony Friedmana znajdują się w centrum dyskusji o rozwoju i humanizowaniu współczesnych miast. Na fali tego zainteresowania Friedman oprócz prac architektonicznych wykonywał także prace artystyczne, będące ilustracją i rozwinięciem jego pomysłów.

Prace artysty w kolekcji