Kolekcja

Sandra Mujinga (ur. 1989)

Prace artystki w kolekcji