Kolekcja

Piotr Łakomy (ur. 1983)

Studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie w 2009 roku obronił dyplom Leszka Knaflewskiego. Od początku swojej kariery artystycznej Łakomy odnosił się do tradycji minimalizmu, skupiając się na tworzeniu rzeźb z materiałów powszechnie dostępnych, definiujących naszą współczesną poprzemysłową, technologiczną cywilizację. Czyniąc, to atysta odnajdywał ekspresyjne i formalne jakości swoich prac w pragmatycznych funkcjach i zastosowaniach danych materiałów, z których je tworzył. W ostatnim okresie swojej twórczości Łakomy stara się coraz bardziej nasycać swoje realizacje jakościami organicznymi, egzystencjonalnymi, a nawet symbolicznymi.

Prace artysty w kolekcji