Kolekcja

Lubaina Himid (ur. 1954)

Prace artystki w kolekcji