Kolekcja

Ivan Brażkin (ur. 1985)

Ivan Brażkin jest moskiewskim artystą i lewicowym aktywistą politycznym. Stosuje zróżnicowane środki wyrazu – od wideo po grafikę. W swojej twórczości zajmuje się radzieckim dziedzictwem: awangardą lat 20., ale i codziennością ZSRR czasów stagnacji, jednak główne tematy jego prac to krytyka współczesnego rosyjskiego nacjonalizmu, klerykalizmu i kultury masowej.

Prace artysty w kolekcji