Kolekcja

Frances Stark (ur. 1967)

Frances Stark jest amerykańską artystką konceptualną, autorką kolaży, obrazów, instalacji i performansów. Przedmiotem jej zainteresowań jest język, artystka często zapożycza pojedyncze słowa i zdania z literatury czy muzyki, aby nadać im nowy byt wizualny. Jej strategie artystyczne naśladują techniki typowe dla pisarstwa modernistycznego, np. powtórzenie, fragmentaryczność, montaż.

Prace artystki w kolekcji