Filmoteka Muzeum

Artysta rozpoczyna działanie od odkurzenia części wnętrza galerii – białej ściany z zawieszonymi na niej wycieraczkami, a także podłogi. Następnie wysypuje zebrany kurz i waży go na laboratoryjnej wadze, po czym rozsypuje z powrotem tam, skąd go zebrał. Warpechowski nie podaje wyniku ważenia do wiadomości zgromadzonych. W działaniu nie chodzi bowiem o precyzyjne określenie wagi zgromadzonego kurzu, lecz o unaocznienie tego, co do tej pory niewidzialne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasze otoczenie pokryte jest kurzem, jednak dopiero zebranie go i zważenie urealnia jego obecność.

Ukazując niewidzialną warstwę pokrywającą rzeczywistość, Warpechowski zdaje się uwidaczniać także kurz metaforyczny, czyli ideologiczne, formalne i dyskursywne naleciałości pokrywające nasze życie, przekonania i emocje. Często zapominamy o ich istnieniu i wpływie, jaki na nas wywierają. Przypomnienie przychodzi dopiero w momencie, w którym znajdą one swój mierzalny wyraz lub zmienią nasze życie, czasem wbrew naszej woli.

Opis na podstawie: Z. Warpechowski, Zasobnik. Autorski opis trzydziestu lat drogi życia poprzez sztukę performance, Gdańsk 1998.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1993
Czas trwania: 8'13''
Język: angielski
Miejsce: Koszalin
Oryginalne media: VHS

© Zbigniew Warpechowski

Data nabycia: 27.10.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt