Filmoteka Muzeum

Przykładem wnikliwego badania architektury jest praca Krakowiak Chute/Zsyp zaprezentowana w 2013 roku w Liverpoolu w ramach wystawy Turning FACT Inside Out. Podobnie jak w innych realizacjach, również tu konkretna przestrzeń została nagrana, zamplifikowana i przetworzona, a następnie udostępniona odbiorcom.

Punktem wyjścia stał się zsyp, a raczej sieć ukrytych przestrzeni, która tworzyła skomplikowaną, ale integralną część budynków. Była to refleksja na temat kulturowej roli zsypów, symbolu mieszkań z wielkiej płyty, jako elementu wypieranego, brudnego i niechcianego, ale znajdującego się tuż za ścianą. Praca Krakowiak stawiała pytanie, czy dźwięki z takich marginalizowanych przestrzeni są również niechciane i gorsze.

Cytat za: Łukasz Strzelczyk, „Iżby ściany drżały, pęczniejąc skrywaną wiedzą o wielkiej mocy”, Glissando, 15 kwietnia 2015, www.glissando.pl
 

Rok powstania: 2013
Czas trwania: 1'18"
Język: brak języka
Oryginalne media:

© Katarzyna Krakowiak