Filmoteka Muzeum

Sztuka Krakowiak powstaje w ścisłej relacji do parametrów architektury, którą traktuje w kategoriach instrumentu. Animacje Krakowiak, powstałe na wystawę Co widać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2014 roku, uzmysławiają nam jak widać to, co słychać. Są to dynamiczne mapy akustyczne dwóch miejsc związanych z teraźniejszością i przyszłością Muzeum: tymczasową siedzibą, pawilonem Emilia z 1970 roku oraz przyszłą lokalizacją instytucji jaką jest plac Defilad.

Rok powstania: 2014
Czas trwania: 0'12"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media:

© Katarzyna Krakowiak

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt