Pokazy Filmowe
Departamentu Obecności 2020

  • Pokazy Filmowe

W ramach tegorocznego Departamentu Obecności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na cykl pokazów filmowych.

Jak nazwać epokę po końcu świata? Antropocen? Kapitalocen? Chtulucen? Zastanawiając się nad różnymi pojęciami i propozycjami teoretycznymi, postanowiłyśmy w ramach projekcji filmowych w Departamencie Obecności oddać miejsce perspektywom innych gatunków, które obserwują ludzką działalność i jej konsekwencje dla planety.

W wybranych filmach twórczynie rezygnują z uznania wyjątkowości i indywidualności człowieka, zadając pytanie o możliwość bycia i czucia z innymi gatunkami. Podważają nasz pozornie stabilny stabilny system wiedzy i przekonań, kwestionują obiegową wizję “natury” oraz problematyzują ideę muzeum jako miejsca kolekcjonowania i katalogowania doświadczeń.

Program filmowy Departamentu Obecności został przygotowany we współpracy z HER Docs Film Festival. Dziękujemy za wsparcie Ambasadzie Republiki Litewskiej w Polsce, Litewskiemu Centrum Filmowemu oraz Litewskiemu Instytutowi Kultury.

Zobacz także: